Oppositie stemt tegen plannen voor 25 extra appartementen in Ramsdonk-centrum

Publicatiedatum

Auteur

Mathias Diricx

Deel dit artikel

Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos maakte recent haar plannen bekend voor het centrum van Ramsdonk. Via een ruitemijk uitvoeringsplan (RUP) wil men de open ruimte in het centrum van Ramsdonk herbestemmen en reorganiseren.

Onder andere voorzien de plannen in het toelaten van 25 nieuwe appartementen door het ombouwen van het fabriekscomplex van de oude molen in de Dorpsstraat door de eigenaar van de site.

CD&V ging niet akkoord met een dergelijke invulling. Mathias Diricx: “25 bijkomende appartementen op deze site brengt de leefbaarheid van de kern van landelijk Ramsdonk in gevaar. Om dan nog maar te zwijgen van de mobiliteitsimpact van deze bijkomende woningen. Bovendien zou men op de site een 4de teruggetrokken bouwlaag toelaten. Nergens in Ramsdonk is een 4de bouwlaag toegelaten, waarom zou deze eigenaar dit dan wel mogen?”

“Ook als wij met de buurt spreken, krijgen wij vaak hetzelfde te horen: men vindt het op zich niet negatief dat er iets met de site zou gebeuren, maar men vraagt wel een redelijke invulling van het project, met dezelfde of gelijkaardige voorwaarden als andere eigenaars van gronden in de buurt.”

De plannen zouden ook een derde voetbalveld toelaten achter de huizen van de Grotstraat. Mathias Diricx: “Zoals deze meerderheid weet is de buurt daar absoluut niet voor te vinden. Wanneer we dan de schetsen te zien krijgen wordt nog duidelijker waarom: het terrein zou tot enkele meters komen van de tuinen in de Grotstraat. Dit brengt heel wat overlast en rustverstoring voor de buurt met zich mee.”

“Men moet ook realistisch durven zijn: de voetbal krijgt al 1 miljoen euro subsidies en 250.000 euro renteloze lening van het gemeentebestuur voor de aanleg van 2 velden. Hoe gaan ze dan dit derde veld ooit kunnen financieren? Wij vragen daarom een meer redelijke invulling van deze site, waarbij niet alleen geluisterd wordt naar de plaatselijke voetbal, maar ook rekening gehouden wordt met de leefbaarheid van de buurt.”

Als deel van de wettelijke procedure, organiseert het schepencollege nu een openbaar onderzoek met betrekking tot de nieuwe plannen. Inwoners zullen hun opmerkingen kunnen bezorgen aan het gemeentebestuur tussen 22 januari 2024 tot en met 22 maart 2024.

kapelle-op-den-bos_nieuws

Aangifte belastingen (aanslagjaar 2024)

De aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2024 kan vanaf nu online ingediend worden en moet ingediend zijn tegen 15 juli 2024.

Oppositie vraagt transparantie over subsidie van 1 miljoen euro en renteloze lening aan nieuwe fusieclub voor aanleg van twee kunstgrasvelden

Vorige maandag keurde de gemeenteraad definitief de subsidie van 1 miljoen euro en de renteloze lening van 250.000 euro goed aan voetbalclub Groot Kapelle. Op de gemeenteraad vroegen we meer transparantie over het dossier en hebben we gevraagd het punt op een volgende zitting te behandelen.

Onze voorstellen voor de wekelijkse markt

De markt op donderdag is voor heel wat Kapellenaren niet alleen een plaats om boodschappen te doen. Het is ook een belangrijke sociale ontmoetingsplaats. Jammer genoeg stellen we vast dat het aantal kramen de afgelopen jaren sterk afneemt en daardoor ook de aantrekkingskracht van de markt.