Extra financiering voor zwembad

Publicatiedatum

Auteur

Mathias Diricx

Deel dit artikel

Kapelle-op-den-Bos en Willebroek hebben een akkoord bereikt over bijkomende maatregelen en financiering voor het zwembad ‘De Druppelteen’. Nieuwe maatregelen waren noodzakelijk door de stijging van de energieprijzen en personeelskosten.

Zo werd er beslist om de tarieven van het zwembad te verhogen vanaf 1 september. Een eenmalig inkomticket voor inwoners ouder dan 12 jaar zal bijvoorbeeld stijgen van 3,30 euro naar 4 euro. Zwemclubs zullen aanzienlijk meer moeten betalen. Daarnaast werd ook beslist dat scholen niet langer beroep kunnen doen op de redders van het zwembad om zwemlessen te geven, wat een personeelsbesparing is.

Ondanks deze maatregelen verwacht men dit jaar nog een negatief resultaat van 800.000 euro, waarvan de gemeente Willebroek 375.000 euro zal bijpassen.

Mathias Diricx, die voor de oppositie van Kapelle-op-den-Bos in de beheerraad van het zwembad zetelt, is tevreden met deze oplossingen: “De stijgende energiekosten zijn bijna, net zoals bij vele gezinnen, onbetaalbaar voor ons zwembad. Het is zeker een goede zaak dat er nu een akkoord met Willebroek gevonden is voor de financiering van het zwembad. Wel vinden we het jammer dat onze scholen niet langer beroep kunnen doen op redders van het zwembad. Dit was een efficiënte manier om onze schoolkinderen zwemlessen te geven door opgeleide redders en de kosten van deze zwemlessen werden in het verleden in het kader van het flankerend onderwijs ook terugbetaald aan onze Kapelse scholen.”

“Er is daarnaast nog geen akkoord met Willebroek over de jaarlijkse bijdragen vanaf 2023, waardoor de toekomst van het zwembad onzeker blijft. In het slechtste geval heeft men hiermee enkel tijd gekocht tot januari 2023 en zit het zwembad dan opnieuw in de problemen. Daarnaast heeft Willebroek ook aangegeven een eigen zwembad te willen bouwen in Hazewinkel en heeft de burgemeester van Willebroek in de pers zelfs bevestigd dat het zwembad in Kapelle-op-de-Bos zal dichtgaan. We vragen daarom het bestuur van beide gemeentes om snel duidelijkheid te scheppen over de toekomst op lange termijn van ons zwembad in Kapelle-op-den-Bos.”

kapelle-op-den-bos_nieuws

Aangifte belastingen (aanslagjaar 2024)

De aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2024 kan vanaf nu online ingediend worden en moet ingediend zijn tegen 15 juli 2024.

Oppositie vraagt transparantie over subsidie van 1 miljoen euro en renteloze lening aan nieuwe fusieclub voor aanleg van twee kunstgrasvelden

Vorige maandag keurde de gemeenteraad definitief de subsidie van 1 miljoen euro en de renteloze lening van 250.000 euro goed aan voetbalclub Groot Kapelle. Op de gemeenteraad vroegen we meer transparantie over het dossier en hebben we gevraagd het punt op een volgende zitting te behandelen.

Onze voorstellen voor de wekelijkse markt

De markt op donderdag is voor heel wat Kapellenaren niet alleen een plaats om boodschappen te doen. Het is ook een belangrijke sociale ontmoetingsplaats. Jammer genoeg stellen we vast dat het aantal kramen de afgelopen jaren sterk afneemt en daardoor ook de aantrekkingskracht van de markt.