Ereburgemeester Edward De Wit en Ereschepen Ria Devos feestelijk gevierd

Publicatiedatum

Auteur

Edward De Wit

Deel dit artikel

Op het einde van de laatste gemeenteraad organiseerde het gemeentebestuur een receptie en viering voor Edward De Wit en Ria Devos die de titel van (respectievelijk) ereburgemeester en ereschepen mochten ontvangen. 

Edward nam in 1982 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en zit sindsdien onafgebroken in de gemeenteraad. Van 1986 tot en met 1988 en van 2001 tot en met 2012 was hij schepen en vanaf 2013 tot 2018 burgemeester. In 2020 kende de Vlaamse regering Edward de titel van ereburgemeester toe. Door de coronacrisis werd zijn viering op het gemeentehuis enkele keren uitgesteld.

Edward blikt tevreden terug op zijn periode als burgemeester: “We hebben verschillende zaken gerealiseerd voor de schoolinfrastructuur met onder andere de bouw van ‘t Mulderke, de aanleg van de Londerzeelseweg, de recreatieve aanleg van de Langsweg in samenwerking met de spoorwegen en het lastenboek van de Molenstraat (waar de werken nu bezig zijn). Dit is maar een greep uit de grote investeringen. Maar evenzeer zijn er ook kleine verwezenlijkingen belangrijk voor onze inwoners. Ik heb als burgemeester mooie momenten beleefd, waarvoor ik dankbaar ben dat ik die heb mogen meemaken. Ook vele mensen leren kennen, kennis opgedaan en mijn horizon verruimd. Het was plezant om schoolkinderen, die aan de actie ‘Ken je gemeente’ hadden meegedaan, ergens tegen te komen en die riepen ‘hé, burgemeester’. Nu ook nog. Dat zijn onder andere de kleine dingen, waarvoor je het doet.”

Ondanks de eretitel verdwijnt Edward nog niet van het politieke toneel en blijft hij nog een tijdje actief in de gemeenteraad: “Het feit dat ik nu ereburgemeester ben, wil niet zeggen dat ik op mijn lauweren ga rusten. Integendeel, nu kan ik de politiek tijdelijk meer beschouwen als een aangename hobby. Ik ben fier op mijn titel en zal nog steeds ten dienste blijven staan van onze inwoners.”

De gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos kende daarnaast de titel van ereschepen toe aan Ria Devos.

Ria was tussen 2013 tot 2018 schepen voor cultuur en historisch erfgoed, senioren, gezondheid en preventie, internationale samenwerking, kinderopvang en land- en tuinbouw. Als schepen zorgde zij voor dringende instandhoudingswerken aan de pastorie van Ramsdonk, zorgde ze voor een pastorieplan en een kerkenbeleidsplan en startte dossiers op voor een grondige renovatie van de kerk, pastorie en grot van Ramsdonk.

Tijdens de viering bedankte Ria vooral haar familie en echtgenoot voor de jarenlange steun bij haar politiek engagement: “Zonder de steun van mijn echtgenoot stond ik hier vandaag niet. Honderden kilometers heeft hij afgelegd al die jaren om flyers en verkiezingspropaganda te bussen, in onze gemeente en ook in de hele westkant van de provincie toen ik, naast mijn kandidatuur voor de gemeenteraad, als overtuigd CD&V-militant, ook nog eens kandidaat op een onverkiesbare plaats was, voor de provincieraads- of parlementsverkiezingen.”

“Ik voelde mij in elk geval al die jaren ‘geruggensteund’. Zo was mijn echtgenoot altijd aanwezig op de gemeenteraden tijdens mijn ambt als schepen. Dit is zeer uitzonderlijk. Daarom draag ik deze titel van ‘ere’-schepen ook aan hem op. Ik zal de titel enkel gebruiken om deuren te openen voor mijn maatschappelijke engagementen voor educatie, cultuur en ons belangrijk gemeentelijk erfgoed, nu en in de toekomst!”

Proficiat, Ria en Edward! Wij zijn als partij heel dankbaar voor jullie jarenlange engagement, tot op vandaag en hopelijk voor nog heel wat jaren!

kapelle-op-den-bos_nieuws

Aangifte belastingen (aanslagjaar 2024)

De aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2024 kan vanaf nu online ingediend worden en moet ingediend zijn tegen 15 juli 2024.

Oppositie vraagt transparantie over subsidie van 1 miljoen euro en renteloze lening aan nieuwe fusieclub voor aanleg van twee kunstgrasvelden

Vorige maandag keurde de gemeenteraad definitief de subsidie van 1 miljoen euro en de renteloze lening van 250.000 euro goed aan voetbalclub Groot Kapelle. Op de gemeenteraad vroegen we meer transparantie over het dossier en hebben we gevraagd het punt op een volgende zitting te behandelen.

Onze voorstellen voor de wekelijkse markt

De markt op donderdag is voor heel wat Kapellenaren niet alleen een plaats om boodschappen te doen. Het is ook een belangrijke sociale ontmoetingsplaats. Jammer genoeg stellen we vast dat het aantal kramen de afgelopen jaren sterk afneemt en daardoor ook de aantrekkingskracht van de markt.