Afdelingsnieuws

Beernem behoort bij de koplopers op het vlak van openbare ledverlichting.

Ledverlichting plaatsen levert niet enkel energie- en kostenbesparing op, het is ook positief voor de uitstoot van CO2.

Brug E40 afgesloten tussen maandag 8 en vrijdag 12 april 2024!

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer krijgt de brug over de E40 een nieuwe laag asfalt. De werken worden uitgevoerd tussen maandag 8 april en vrijdag 12 april 2024 (uiteraard als het weer het toelaat).

aanpak van de parkeerproblemen in de Kardinaal Cardijnlaan en omgeving

De appartementsblok op de hoek van de Wingenesteenweg en de Kardinaal Cardijnlaan zorgt voor een grote parkeerdruk in de omgeving. Omwonenden vragen oplossingen en enkele handelszaken vragen kortparkeren.

Verkeersleefbaarheidsonderzoek Stationsomgeving Beernem

Tijdens een bewonersvergadering eind 2022 werd uitgebreid gesproken over de verkeersleefbaarheid in de stationsomgeving van Beernem. Verschillende punten in de Sint-Jorisstraat en aanpalende straten kwamen aan bod en verdienen onze aandacht.

Inzetten op laadpaalinfrastructuur voor elektrische wagens

Vlaanderen streeft naar 35.000 laadpunten tegen 2025, waarbij Beernem ook z’n verantwoordelijkheid neemt.

Groot tevredenheidsgevoel in Beernem!

Uit een bevraging van het Agentschap Binnenlands Bestuur, waarbij gepeild werd naar de mening van 135.000 Vlamingen behaalt onze gemeente goede resultaten, scoren bijna alle parameters boven het Vlaams gemiddelde én dat is hoopgevend voor de toekomst.

Beernem vraagt bijkomende steun geluidschermen

Op vraag (1 juli 2021) van gemeenteraadslid Piet De Rycke (CD&V) startte burgemeester Jos Sypré gesprekken op met het agentschap Wegen en Verkeer om naar het voorbeeld van Aalter en Oostkamp geluidsmaatregelen te nemen.

We investeren in Beernem! Het werk is nog niet af!

Wist je dat investeren in wegen, verkeersveiligheid en waterzuivering de grootste hap neemt uit het investeringsbudget van de gemeente Beernem? In het voorjaar 2024 ronden we de werken in de Scherpestraat – Beernemstraat (5.7 miljoen euro) af.

Het nieuwe zwembad

Op de gemeenteraad van 25 april 2019 werd met de aanduiding van het studiebureau Abetec het startschot gegeven voor de bouw van het nieuwe zwembad.

bouw gemeenteschool wordt uitgesteld

De bouw van de nieuwe gemeenteschool op de site van De Bevertjes wordt uitgesteld. Zodra het internaat van De Bevertjes verhuist naar zijn nieuwe locatie kan de bouw starten.