Verkeersleefbaarheidsonderzoek Stationsomgeving Beernem

Publicatiedatum

Auteur

Claudio Saelens

Deel dit artikel

Tijdens een bewonersvergadering eind 2022 werd uitgebreid gesproken over de verkeersleefbaarheid in de stationsomgeving van Beernem. Verschillende punten in de Sint-Jorisstraat en aanpalende straten kwamen aan bod en verdienen onze aandacht.

Volgens gemeenteraadslid Piet De Rycke (CD&V) is één van de belangrijkste zorgen die naar voren kwam tijdens de vergadering de drukte tijdens de spitsuren en de problemen veroorzaakt door overdreven snelheid van voertuigen in de straten. “Dit vormt niet alleen een gevaar voor de verkeersveiligheid van onze zwakke weggebruikers, maar tast ook de leefbaarheid van de buurt aan.”

Na een uitgebreid inspraaktraject met de buurt, zijn verschillende oplossingen besproken in de gemeentelijke verkeerscommissie. Die bestaat uit dienst mobiliteit, burgemeester en vertegenwoordiging vanuit de politieke fracties waar steeds samen gewerkt wordt om te zoeken naar mobiliteitsoplossingen.  Hierbij waren ook de politie en De Lijn betrokken.

“Een van de voorgestelde oplossingen is de implementatie van een proefopstelling van eenrichtingsverkeer in de Sint-Jorisstraat”, verwoordt gemeenteraadslid Anja Coens (CD&V). “Door eenrichtingsstraten in te stellen, kan de verkeersstroom beter gereguleerd worden om sluipverkeer te ontmoedigen”. “Dit samen met het invoeren van een zone 30 en voorrang van rechts kan er toe bijdragen om de leefbaarheid in en rond de stationsomgeving te verbeteren.”

Na de implementatie van de proefopstelling zal een grondige evaluatie plaatsvinden, waarbij de effecten van de veranderingen zorgvuldig worden geanalyseerd. Deze evaluatie zal niet alleen gebaseerd zijn op objectieve gegevens, maar ook op de ervaringen en meningen van de buurtbewoners en passanten. Het is van cruciaal belang om feedback te verzamelen om eventuele knelpunten aan het licht te brengen en verdere aanpassingen te kunnen maken die de verkeersleefbaarheid ten goede komen.

Burgemeester Jos Sypré (CD&V) benadrukt dat voor het verkeersleefbaarheidsonderzoek van de stationsomgeving in Beernem een gecoördineerde en participatieve aanpak essentieel is voor het vinden van duurzame oplossingen. “Door samen te werken en open te staan voor de input van alle belanghebbenden, streven we naar een veilige en leefbare omgeving voor iedereen”.

Afdelingsnieuws

Beernem behoort bij de koplopers op het vlak van openbare ledverlichting.

Ledverlichting plaatsen levert niet enkel energie- en kostenbesparing op, het is ook positief voor de uitstoot van CO2.

Brug E40 afgesloten tussen maandag 8 en vrijdag 12 april 2024!

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer krijgt de brug over de E40 een nieuwe laag asfalt. De werken worden uitgevoerd tussen maandag 8 april en vrijdag 12 april 2024 (uiteraard als het weer het toelaat).

aanpak van de parkeerproblemen in de Kardinaal Cardijnlaan en omgeving

De appartementsblok op de hoek van de Wingenesteenweg en de Kardinaal Cardijnlaan zorgt voor een grote parkeerdruk in de omgeving. Omwonenden vragen oplossingen en enkele handelszaken vragen kortparkeren.