Beernem vraagt bijkomende steun geluidschermen

Publicatiedatum

Auteur

Claudio Saelens

Deel dit artikel

Op vraag (1 juli 2021) van gemeenteraadslid Piet De Rycke (CD&V) startte burgemeester Jos Sypré gesprekken op met het agentschap Wegen en Verkeer om naar het voorbeeld van Aalter en Oostkamp geluidsmaatregelen te nemen.

De geluidsoverlast voor omwonenden ter hoogte van de ontsluiting van de E40, meer bepaald de bloemenwijk, en met uitbreiding ook de inwoners in de omgeving van de H ‘d Ydewallestraat, laat ons niet los.

Gemeenteraadslid Piet De Rycke (CD&V) volgt het dossier op de voet en is hiervoor al meermaals tussengekomen in de gemeenteraad.

Burgemeester Jos Sypré (CD&V) antwoordt :

De eerste spadesteek voor de oudste snelweg van het land die Oostende met Istanbul verbindt werd in de jaren ’30 in Beernem gegeven. Beernem is dan ook via de E40 de toegangspoort tot West-Vlaanderen. Doorheen de jaren kwam er rond spoor en snelweg een zeer grote woonontwikkeling in onze gemeente.

 In 2021 deden we een aanvraag voor nieuwe geluidsmetingen, want de oude dateerden van 2008.

Vanuit die geluidstudie uitgevoerd door het Vlaams gewest blijkt dat Beernem in aanmerking komt voor 500 meter aan geluidsschermen.

 Op 5 juni 2023 hebben we dit tijdens een overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer besproken. Er werd bepaald door AWV dat - als er een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten op basis van de metingen van 2021 - 55% van de kostprijs ten laste van de gemeente Beernem valt. Indien de gemeente hiermee principieel akkoord kan gaan kan er een akoestische studie aangevraagd worden over wat zou voorzien moeten worden volgens de meest recente metingen.

Het College van burgemeester en schepenen had voorbehoud ten opzichte van de grote investeringskost, maar gaat principieel akkoord met de verdeelsleutel en vroeg de akoestische studie aan.

Op 12 januari 2024 namen we in het schepencollege kennis van de uitgevoerde akoestische studie en de raming, waarbij de gemeentelijke inbreng 55% van 1.500.000€ zou zijn voor 500 meter geluidsschermen.

 Er werd ons alvast ook meegedeeld dat de zone van de E40 waar de geluidsschermen in Beernem kunnen komen deel uitmaakt van de zones waar in de toekomst moet gekozen worden voor een stillere wegverharding. Door het aanleggen van een stillere wegverharding kan nog meer geluid gereduceerd worden in de toekomst.

 We wensen alles in de volgende bestuursperiode verder te onderzoeken. Zulke investeringen moeten goed afgewogen worden en zijn misschien beter aan te wenden voor het verbeteren van bruggen en wegen, betere fietspaden, ...

 Tenslotte vernamen we van Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V)  dat Vlaanderen €15 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de strijd tegen geluidsoverlast langs de autosnelwegen in Brugge, Harelbeke en Kortrijk. Het mag daarmee niet stoppen! Om de gemeentes niet zomaar financieel te belasten ijvert Brecht Warnez voor extra Vlaamse middelen voor de lokale besturen. Zo kunnen zij op een betaalbare manier de  geluidsoverlast langs snelwegen aanpakken, zeker in Beernem, waar het snelwegverhaal in ons land begon.

Afdelingsnieuws

Beernem behoort bij de koplopers op het vlak van openbare ledverlichting.

Ledverlichting plaatsen levert niet enkel energie- en kostenbesparing op, het is ook positief voor de uitstoot van CO2.

Brug E40 afgesloten tussen maandag 8 en vrijdag 12 april 2024!

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer krijgt de brug over de E40 een nieuwe laag asfalt. De werken worden uitgevoerd tussen maandag 8 april en vrijdag 12 april 2024 (uiteraard als het weer het toelaat).

aanpak van de parkeerproblemen in de Kardinaal Cardijnlaan en omgeving

De appartementsblok op de hoek van de Wingenesteenweg en de Kardinaal Cardijnlaan zorgt voor een grote parkeerdruk in de omgeving. Omwonenden vragen oplossingen en enkele handelszaken vragen kortparkeren.