Groot tevredenheidsgevoel in Beernem!

Publicatiedatum

Auteur

Claudio Saelens

Deel dit artikel

Uit een bevraging van het Agentschap Binnenlands Bestuur, waarbij gepeild werd naar de mening van 135.000 Vlamingen behaalt onze gemeente goede resultaten, scoren bijna alle parameters boven het Vlaams gemiddelde én dat is hoopgevend voor de toekomst.

Burgemeester Jos Sypré (CD&V) is opgetogen.

“87% van de inwoners vindt dat er voldoende groen is in de buurt, 85% is tevreden over de buurt en 82% is tevreden over de gemeente.

96% van de inwoners vindt het veilig in Beernem! De criminaliteitsgraad is gedaald met 21,7%. Dank aan Politiezone Het Houtsche  voor de uitstekende samenwerking en zorg voor onze gemeente.

78% van de inwoners is tevreden over de loketdiensten. En toch schakelen we een versnelling hoger. We centraliseren de gemeentediensten in het kader van een klantgerichte organisatie en plannen een vernieuwing van de gemeentelijke website en e-loket.

De kansarmoede-index bedraagt bij ons 4,4% en daalde met 21,7%, terwijl de werkzaamheidsgraad 79,5% bedraagt en 3,3% gestegen is.

Het sociaal weefsel in de buurt zit met 56%, maar liefst 8% boven het Vlaams gemiddelde en toont de warmte en de verbondenheid in de buurt aan. Dat cijfer willen we opkrikken. De 'buurtoppepper' als middel om de inwoners in de buurt samen te brengen is een groot succes en breiden we uit naar de zomermaanden. De werking van de buurtambassadeurs als link tussen de buurt en de gemeente willen we opwaarderen.

De financiële schuld per inwoner is gedaald met 12,2%. We willen het tevredenheidsgevoel in onze gemeente hoog houden, waardoor we niet willen besparen op dienstverlening. We beseffen dat de fiscale druk niet gering is en gaan doordacht om met die middelen. Zeker nu de steun en middelen vanuit Vlaanderen minder groot zijn.

Met het vertrouwen in het gemeentebestuur scoort Beernem met 34% 5% beter dan het Vlaams gemiddelde. We merken een algemene daling in het vertrouwen in de politiek. Toch proberen we in Beernem op een positieve manier aan politiek te doen en de inwoner via inspraak heel nauw te betrekken bij het beleid.”

“Met veel goesting en ambitie werken we verder aan een pracht van een gemeente!”

Bron: gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be

Afdelingsnieuws

Beernem behoort bij de koplopers op het vlak van openbare ledverlichting.

Ledverlichting plaatsen levert niet enkel energie- en kostenbesparing op, het is ook positief voor de uitstoot van CO2.

Brug E40 afgesloten tussen maandag 8 en vrijdag 12 april 2024!

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer krijgt de brug over de E40 een nieuwe laag asfalt. De werken worden uitgevoerd tussen maandag 8 april en vrijdag 12 april 2024 (uiteraard als het weer het toelaat).

aanpak van de parkeerproblemen in de Kardinaal Cardijnlaan en omgeving

De appartementsblok op de hoek van de Wingenesteenweg en de Kardinaal Cardijnlaan zorgt voor een grote parkeerdruk in de omgeving. Omwonenden vragen oplossingen en enkele handelszaken vragen kortparkeren.