Maai mei niet: een kans voor gemeente Heuvelland om het voorbeeld te tonen

Op de gemeenteraad van april stelde raadslid Nathan Duhayon de volgende vraag over de actie 'maai mei niet':

Waar blijven alle beloofde fietspaden in Heuvelland?

In het meerjarenplan van gemeente Heuvelland stonden voor deze legislatuur een aantal fietsverbindingen gepland: de verbinding Loker-Dranouter, De Klijte-Dikkebus, Kemmel-Wijtschate en Westouter-Poperinge. Op de gemeenteraad vroeg raadslid Geert Debergh naar een stand van zaken.

Slabakkende inspraak en betrokkenheid voor inwoners: waar blijft het alternatief?

Interpellatie ingediend door cd&v raadslid Nathan Duhayon over de nood aan meer mogelijkheden tot inspraak en betrokkenheid van de Heuvellandse inwoners (19 april 2023).

Plannen smeden voor de rest van 2023

Op zaterdag 15 april kwamen we met de ploeg samen om plannen te maken voor de rest van 2023. We kregen onder meer inspiratie van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez. Het werd een vruchtbaar overleg met heel wat enthousiaste ideeën voor onze gemeente!

Huis-aan-huisblad eindejaar 2022

Deze week kon elke Heuvellander ons nieuwe huis-aan-huisblad in de brievenbus vinden.

Ervaren André Mingneau versterkt cd&v bestuur

André (64), wonend te Loker, rolde vanuit de dorpsraad in Vladslo en met (groot-) vader als voorzitter van de lokale boerenbond en kerkfabriek in de politiek. Nu versterkt hij het bestuur van de Heuvellandse cd&v-afdeling. "Het enige bezoldigde mandaat dat ik ooit had, was een legislatuur als raadslid in Diksmuide."

Cd&v wil oplichtende snelheidsborden bij het binnenrijden van elk dorp

Op de jongste gemeenteraad werd beslist om in alle Heuvellandse dorpen zone 30 in te voeren. Cd&v had eerder twijfels bij dit initiatief. Daarom vragen we nu bijkomende actie. Raadslid Nathan Duhayon: “We moeten eerst en vooral zorgen dat de 50 km/u wordt gerespecteerd. Enkel een bord van zone 30 plaatsen, zal niet werken. Om de effectieve snelheid naar omlaag te brengen, vragen we bij het binnenrijden van elk dorp oplichtende verkeersborden die de snelheid weergeven.”

Cd&v bijzonder kritisch voor meerjarenplan: “Spaarpot Heuvelland leeg tot op de bodem"

De aanpassing aan het Heuvellands meerjarenplan kan niet rekenen op de steun van cd&v Heuvelland: “We merken dat enkele zeer dure projecten de financiële toekomst van de gemeente in gevaar brengen. De spaarpot wordt tot op de bodem geledigd.”

Cd&v in de bres voor jeugdverenigingen en sportclubs: "Bestuur jaagt hen onbegrijpelijk op kosten"

Op de gemeenteraad van maandag 19 december breekt cd&v een lans voor de Heuvellandse verenigingen: “Het bestuur kiest ervoor om de gemeentelijke toelagen aan jeugdverenigingen en sportclubs andermaal niet te verhogen, terwijl de kosten exponentieel stijgen. Tegelijk wordt de uitleendienst significant duurder. Wij verzetten ons hiertegen.”

Heuvellandse participatieraad al meer dan een jaar niet bijeengekomen

De veelbeloofde Heuvellandse participatieraad, die in 2019 nog aangekondigd werd als hét middel om qua inspraak een stap verder te gaan en meer mensen te betrekken, is al meer dan een jaar niet meer bijeengekomen. Met amper drie bijeenkomsten op de teller blijkt het initiatief jammer genoeg een lege doos te zijn.