Maai mei niet: een kans voor gemeente Heuvelland om het voorbeeld te tonen

Publicatiedatum

Auteur

Nathan Duhayon

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van april stelde raadslid Nathan Duhayon de volgende vraag over de actie 'maai mei niet':

Net als vorige jaren loopt binnenkort opnieuw de actie ‘maai mei niet’. Een oproep om in de maand mei een deel van je gazon niet te maaien. In Vlaanderen zijn er zo’n 2,5 miljoen tuinen, die samen 10% van de totale oppervlakte uitmaken. Tuinen zijn dus een belangrijke troef in onze strijd voor meer natuur en biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders krijgen op die manier een boost. Met onze cd&v-fractie zijn we ervan overtuigd dat het namelijk niet altijd van de landbouw moet komen. Deze actie is dan ook een geschikte kans voor de gewone burger of het lokaal bestuur om mee het verschil te maken voor onze leefomgeving.

  1. Plant de gemeente om deel te nemen aan deze actie en inspanningen te leveren om op geschikte plaatsen minder te maaien?
  2. Zo ja, welke initiatieven zal de gemeente hieromtrent nemen? We denken zelf onder meer aan bepaalde dorpspleinen of bepaalde groene zones zoals rond de Warande.
  3. Zal het gemeentebestuur ook maatregelen nemen om de actie meer kenbaar te maken onder de bevolking en inwoners aan te zetten om zelf deel te nemen?

Met onze cd&v-fractie zijn we ervan overtuigd dat we niet altijd naar onze boeren moeten wijzen voor verlies aan biodiversiteit. Deze actie is dan ook een geschikte kans voor de gewone burger of het lokaal bestuur om mee het verschil te maken voor onze leefomgeving. We vragen dat het gemeentebestuur zelf het goede voorbeeld toont door bepaalde goed gekozen plaatsen, zoals dorpsleinen of de groene zones van de Warande, later te maaien. Tegelijk vragen we dat de actie breder kenbaar wordt gemaakt, zodat ook inwoners die dat willen kunnen deelnemen met hun eigen tuin.

Nieuws

Volle lijst voor cd&v: "Veel ervaring naast zeven sterke nieuwkomers en een gedreven kopman"

Vier Heuvellandse scholen moeten voortaan zelf buitenschoolse kinderopvang organiseren

Huis-aan-huisblad juni 2024: zeven straffe kandidaten voor Heuvelland