"Inwoners een stem geven in de opmaak van ons programma richting verkiezingen”

Publicatiedatum

Auteur

Nathan Duhayon

Deel dit artikel

Foto (EF)

Cd&v Heuvelland maakt de resultaten bekend van de bevraging die ze eind oktober lanceerde. “We zijn volop bezig aan ons programma voor de verkiezingen van volgend jaar. We luisteren naar wat de inwoner belangrijk vindt en gaan daarmee aan de slag”, zegt lijsttrekker Nathan Duhayon.

Na een bevraging over verkeersveiligheid in 2020, werd nu gekozen voor een algemene vragenlijst. Nathan Duhayon, die volgend jaar als kopman voor cd&v naar de verkiezingen trekt: “We hebben in het verleden meermaals zo'n bevraging gedaan. Het blijft uiteraard een steekproef, maar de gekozen onderwerpen geven een belangrijk inzicht in de stem van de Heuvellandse bevolking. Onze bevraging was een groot succes. Meer dan 265 gezinnen vulden ze in, vanuit elk van de 8 dorpen. Dit geeft ons alvast een goed beeld van wat leeft onder de inwoners.”

“Zo valt op dat de respondenten algemeen slechts matig tevreden zijn over de gemeente”, gaat Nathan Duhayon verder. “Vooral op vlak van inspraak en communicatie krijgt de huidige beleidsploeg een onvoldoende van de inwoners. Ook onderwerpen in verband met mobiliteit  leveren uitgesproken resultaten op. Heuvellanders lopen duidelijk niet hoog op met te lange stroken zone 30 in de dorpen en het overgrote deel van de inwoners wil de straatverlichting ’s nachts terug meer laten branden.”

“De Heuvellanders denken ook vooruit”, weet de lijsttrekker voor cd&v nog. “Landbouw, toerisme, natuur en ondernemerschap blijven de belangrijkste pijlers voor onze gemeente. De resultaten geven helder aan dat het belangrijk is om het evenwicht te blijven bewaren. En dat doen we liefst op onszelf: wij Heuvellanders niet zitten te wachten op een fusie.”

“Wat de landbouw betreft, is er overigens een groot draagvlak voor kleine windmolens bij landbouwbedrijven”, haalt Duhayon nog een opmerkelijk feit uit de enquête aan.  

De resultaten verbazen cd&v niet: “De inwoners bevestigen grotendeels wat we zelf ook aanvoelen en waar we de voorbije jaren als oppositiepartij ook op werkten. Deze resultaten zullen als basis dienen voor een duidelijk programma waarmee alle acht Heuvellandse dorpen willen voorbereiden op de toekomst. De komende maanden gaan we hier hard aan verderwerken en blijven we de boer op gaan. De Heuvellanders verwachten dat van ons. Wat ons nog het meest tevreden stemt is dat negen op de tien deelnemers aan onze bevraging aangeeft met zekerheid te gaan stemmen in Heuvelland, ongeacht het wegvallen van de stemplicht.”

 

 

 

Nieuws

Volle lijst voor cd&v: "Veel ervaring naast zeven sterke nieuwkomers en een gedreven kopman"

Vier Heuvellandse scholen moeten voortaan zelf buitenschoolse kinderopvang organiseren

Huis-aan-huisblad juni 2024: zeven straffe kandidaten voor Heuvelland