Tijdelijke verkeersremmende opstelling creëert gevaarlijke situatie

Publicatiedatum

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

In mei 2021 besliste het LVB-OpenVLD schepencollege om aan de Steenweg naar Bellingen een proefopstelling met snelheidsremmers te plaatsen. Na vier maanden ging het schepencollege een evaluatie doen en de tijdelijke verkeerssituatie bestendigen, wijzigen of verwijderen. Twee jaar later is er nog steeds geen definitieve beslissing gekend. Meermaals confronteerden cd&v fractieleider Peter Van Cutsem de LVB-OpenVLD meerderheid met deze gevaarlijke situatie maar zonder enig resultaat.

Onveilige situatie

“Door losliggende palen, verkeersborden en andere signalisatie creëert men hier een zeer gevaarlijke situatie. Na wat wind komen er steeds obstakels op de rijweg te liggen wat een onveilige situatie en verstoorde verkeersinrichting te weeg brengt” verduidelijkt cd&v gemeenteraadslid Peter Van Cutsem. 

Zonder vergunning

“Verkeersmaatregelen van tijdelijke aard worden gevat door tijdelijke politieverordeningen. Ook voor deze tijdelijke verkeersmaatregel nam het schepencollege een beslissing op 10 mei 2021. Aangezien de termijn verliep op 30 september 2021 verlengde het schepencollege de tijdelijke politieverordening tot en met 15 november 2021. Sindsdien staat deze verkeerssignalisatie zonder enige vergunning opgesteld. Ook de tijdelijke verkeersinrichtingen in de Eikstraat en de Trapstraat hebben hun wettelijkheid verloren omdat de termijnen verstreken zijn” meldt Peter Van Cutsem.

Meermaals opgemerkt

Tijdens de gemeenteraad van juni 2022 vroeg cd&v fractieleider Peter Van Cutsem aan het schepencollege waarom deze ‘tijdelijke’ proefopstellingen zonder enige vergunning nog aanwezig waren en of er een structurele oplossing mogelijk was? Het antwoord van de schepen van mobiliteit was: “de definitieve beslissing kan nog niet genomen worden omdat het niet in conflict mag zijn met acties die genomen zullen worden in het nieuwe mobiliteitsplan”.  

“Onbegrijpelijk! Deze besluiteloosheid van het LVB-OpenVLD bestuur zorgt ondertussen wel voor een zeer gevaarlijke en onduidelijke verkeerssituatie” besluit cd&v gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

Nieuws uit Pepingen

Pepingen breekt records: meer dan 900 verkeersboetes in 10 dagen op 1 trajectcontrole

Op 23 februari 2024 werd de trajectcontrole in Bellingen geactiveerd. Tijdens de eerste week werden een alarmerend aantal boetes uitgeschreven. Cd&v Pepingen stelt zich vragen bij de manier van aanpak van het bestuur.

Omleiding langs Kareelstraat ondermijnt veiligheid rond scholen

Vanaf maandag 12 februari 2024 gaan de geplande werken aan het kruispunt Ninoofsesteenweg/Eikstraat van start, met voorziene omleidingen voor fietsers en andere weggebruikers. Echter, de voorgestelde omleiding langs de Kareelstraat leidt tot bezorgdheid over de veiligheid van de schoolomgeving. De oppositiepartijen cd&v, DVP en N-VA uiten ook kritiek op de gebrekkige communicatie, het ontbreken van een duidelijk omleidingsplan en bepaalde voorzorgen om de veiligheid te garanderen.

Beslissing over schuilhuisje roept vragen op omtrent busreizigerscomfort

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat van start met het relanceproject in het kader van schoolroutes en hoppinpunten ter hoogte van het kruispunt N28 met de Eikstraat. Dit initiatief is gericht op het verbeteren van de mobiliteitsinfrastructuur en het verhogen van het comfort voor busreizigers. De keuze van de bushokjes deed de oppositie de wenkbrauwen fronsen.