Tijdelijke verkeersremmende opstelling creëert gevaarlijke situatie

Publicatiedatum

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

In mei 2021 besliste het LVB-OpenVLD schepencollege om aan de Steenweg naar Bellingen een proefopstelling met snelheidsremmers te plaatsen. Na vier maanden ging het schepencollege een evaluatie doen en de tijdelijke verkeerssituatie bestendigen, wijzigen of verwijderen. Twee jaar later is er nog steeds geen definitieve beslissing gekend. Meermaals confronteerden cd&v fractieleider Peter Van Cutsem de LVB-OpenVLD meerderheid met deze gevaarlijke situatie maar zonder enig resultaat.

Onveilige situatie

“Door losliggende palen, verkeersborden en andere signalisatie creëert men hier een zeer gevaarlijke situatie. Na wat wind komen er steeds obstakels op de rijweg te liggen wat een onveilige situatie en verstoorde verkeersinrichting te weeg brengt” verduidelijkt cd&v gemeenteraadslid Peter Van Cutsem. 

Zonder vergunning

“Verkeersmaatregelen van tijdelijke aard worden gevat door tijdelijke politieverordeningen. Ook voor deze tijdelijke verkeersmaatregel nam het schepencollege een beslissing op 10 mei 2021. Aangezien de termijn verliep op 30 september 2021 verlengde het schepencollege de tijdelijke politieverordening tot en met 15 november 2021. Sindsdien staat deze verkeerssignalisatie zonder enige vergunning opgesteld. Ook de tijdelijke verkeersinrichtingen in de Eikstraat en de Trapstraat hebben hun wettelijkheid verloren omdat de termijnen verstreken zijn” meldt Peter Van Cutsem.

Meermaals opgemerkt

Tijdens de gemeenteraad van juni 2022 vroeg cd&v fractieleider Peter Van Cutsem aan het schepencollege waarom deze ‘tijdelijke’ proefopstellingen zonder enige vergunning nog aanwezig waren en of er een structurele oplossing mogelijk was? Het antwoord van de schepen van mobiliteit was: “de definitieve beslissing kan nog niet genomen worden omdat het niet in conflict mag zijn met acties die genomen zullen worden in het nieuwe mobiliteitsplan”.  

“Onbegrijpelijk! Deze besluiteloosheid van het LVB-OpenVLD bestuur zorgt ondertussen wel voor een zeer gevaarlijke en onduidelijke verkeerssituatie” besluit cd&v gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

Nieuws uit Pepingen

"Wij namen het heft in handen en plaatste zelf borden om de trajectcontrole aan te geven"

Omdat heel wat mensen vinden dat de trajectcontroles in Bellingen onvoldoende zijn aangeduid, plaatste cd&v zelf waarschuwingsborden langs het traject.

“Geen zomersnoei op meidoornhagen om onze lokale fruitteelt te beschermen!”

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van april 2024 heeft het schepencollege een voorstel ingediend om jaarlijks tijdens de zomermaanden onderhoud aan de meidoornhagen uit te voeren. Dit baart cd&v Pepingen zorgen gezien de meidoorn een waardplant is voor bacterievuur dat een ernstige bedreiging vormt voor onze lokale fruitteelt.

Sterretjesweide in Pepingen na 5 jaar eindelijk in gebruik

In december 2018 werd op initiatief van Peter Van Cutsem de eerste sterretjesweide van de gemeente ingericht op het kerkhof van Pepingen. Helaas bleef deze plek vijf jaar lang ongebruikt vanwege administratieve belemmeringen. Dankzij de vastberaden inspanningen van cd&v is de troostplek nu eindelijk beschikbaar voor gebruik.