Provincie Oost-Vlaanderen

Er is meer respect nodig.

Onze sociale media

Nieuws

cd&v Oost-Vlaanderen stelt kandidatenlijsten voor provincieraadsverkiezingen voor

cd&v Oost-Vlaanderen stelt met trots de kandidatenlijsten voor de aankomende provincieraadsverkiezingen voor. De lijsten voor de kiesdistricten Gent, Aalst-Oudenaarde en Dendermonde-Sint-Niklaas zijn een evenwichtige mix van ervaren politici en veelbelovende nieuwkomers. Met deze diverse teams, die zorgvuldig zijn samengesteld om een brede vertegenwoordiging van de verschillende steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen te waarborgen, is cd&v klaar om zich in te zetten voor de toekomst van onze provincie.

Niet alleen sensibiliseren, ook handhavingsmaatregelen nodig om de parkings in Oost-Vlaanderen te vrijwaren van zwerfvuil!

Zwerfvuil is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Al jaren zoeken verschillende instanties in Vlaanderen oplossingen voor het zwerfvuil en sluikstort op de wegen. In de aanpak van zwerfvuil werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op een driesporenbeleid: sensibiliseren, verbaliseren en opruimen.

Cd&v wil van de Vlaamse Ardennen winnende regio maken

Wie aan de landelijke Vlaamse Ardennen denkt, denk aan de koers. En toch hangt de regio in de staart van het peloton wanneer het gaat over de verdeling van middelen vanuit Vlaanderen. In een nieuw plan voor de Vlaamse Ardennen, opgemaakt in samenwerking met burgemeesters en schepenen uit de regio, pleit Robrecht Bothuyne (ondervoorzitter cd&v, Vlaams parlementslid en eerste schepen in Kruisem) voor een eerlijkere verdeling van middelen. “Dit gaat over de centen uit het Gemeentefonds, maar evengoed over onderwijs, werkgelegenheid en mobiliteit. De regio Vlaamse Ardennen is onderbedeeld op heel wat vlakken en dat moet in de toekomst anders. Wie in onze regio woont, is evenveel waard als iemand die in Antwerpen woont.”

Onze mensen