Vincent Van Peteghem

Minister, Vice-premier

Vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor Bestrijding van de fiscale fraude

Op 1 oktober 2020 legt Vincent Van Peteghem de eed af als Vicepremier en Minister van Financiën, bevoegd voor de bestrijding van fiscale fraude. De regering schoot uit de startblokken in het midden van de grootste gezondheidscrisis in jaren. Naast deze gezondheidscrisis moet ons land ook een economische en sociale crisis het hoofd bieden.

Vincent zet mee zijn schouders onder het ambitieuze relanceplan van de regering. Een belangrijke taak is het uitwerken van een brede hervorming van ons federaal belastingstelsel om het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen en rechtvaardiger te maken. Ook het verderzetten van strijd tegen de fraude is een speerpunt. Het is zijn ambitie om mee te bouwen aan een welvarende, duurzame, veilige en toekomstgerichte samenleving.
2019 - 2020: Vlaams Parlementslid en woordvoerder '12 Apostelen'
Bij de verkiezingen van 2019 staat Vincent op de derde plaats van de Oost-Vlaamse CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement. Hij wordt rechtstreeks verkozen en specialiseert zich vooral in financiële - en begrotingsthema’s. Ook de Oost-Vlaamse mobiliteitsvraagstukken staan hoog op zijn agenda.

Na de verkiezingen van mei 2019 wordt Vincent aangeduid als trekker en woordvoerder van de zogeheten Twaalf Apostelen, een interne werkgroep binnen de partij die de verkiezingsuitslag van 2019 moest analyseren.

2018 - nu: Van oppositielid tot burgemeester in De Pinte

Na een succesvolle lokale campagne behaalt de CD&V-ploeg in De Pinte met Vincent als lijsttrekker een uitzonderlijk resultaat met 41,3% van de stemmen. Met 10 van de 21 zetels in de gemeenteraad, werkte Vincent diezelfde avond nog aan een coalitie. Als burgemeester maakt hij werk van een beleid over de partijgrenzen heen, ook met de oppositie.

 
2016 - 2019: Als opvolger naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Bij de verkiezingen van 2014 stond Vincent als tweede opvolger op de Oost-Vlaamse CD&V-lijst voor de Kamer van volksvertegenwoordigers. Op 10 november 2016 legde hij in de Kamer als opvolger van Pieter De Crem de eed. Hij liet zich opmerken als een inhoudelijk sterk lid van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, de onderzoekcommissie Kazachgate en de werkgroep Politieke Vernieuwing. 


2012: Eerste politieke stappen in gemeenteraad De Pinte

Politiek werd Vincent met de paplepel ingegeven door zijn vader Martin Van Peteghem, jarenlang burgemeester van het Oost-Vlaamse De Pinte. Toch kiest Vincent ervoor om eerst enkele jaren achter de schermen mee te draaien binnen CD&V en andere kandidaten te ondersteunen in hun campagnes. Vincent is lang actief bij de jongeren als regionaal en provinciaal jongerenvoorzitter en was één van de trekkers van de Innesto30-groep die het Innesto-vernieuwingscongres in 2013 in gang steken.

In 2012 neemt Vincent voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in zijn thuisgemeente De Pinte met de slogan ‘twee meter puur engagement’. Hij wordt rechtstreeks verkozen en gaat als fractievoorzitter zetelen in de gemeenteraad met één doel: van de lokale CD&V-ploeg een hecht team maken en samen vanuit de oppositie de deur openbreken naar het gemeentebestuur.

2003 - 2020: Van doctor naar professor

Met een masterdiploma op zak, zet Vincent zijn academische carrière verder als doctoraatsstudent aan de universiteit van Gent. Dat leidde in 2010 tot een succesvol doctoraat dat dieper ingaat op hoe processen binnen organisaties kunnen worden verbeterd of geoptimaliseerd.

Na een jaar als post-doctoraal onderzoeker trekt Vincent naar de EDHEC Business School in Rijsel, waar hij in 2012 eerst professor in Operatiemanagement wordt en later ook Directeur Onderwijsinnovatie. Hij bleef als professor aan de slag tot 2020.

1999 - 2003: Praeses en Master in Management van Overheidsorganisaties

Vincent trekt als student naar zijn geboortestad Gent om Toegepaste Economische Wetenschappen te studeren aan de Universiteit Gent. In 2003 behaalt hij een Master in het Management van Overheidsorganisaties na proefschriften over de NMBS en de Belgische partijfinanciering. De start van een succesvolle academische carrière.


Vincent Van Peteghem: "Politiek stoelt voor mij op enthousiasme en dienstbaarheid. En dat probeer ik elke dag uit te dragen. Als docent, waar ik mijn studenten enthousiasmeer en verder help. Als politicus, waar ik me graag vastbijt in de dossiers en op zoek ga naar oplossingen. En als bestuurslid van vele verenigingen, omdat ik rotsvast geloof in een sterke en warme samenleving."