Vincent Van Peteghem

Oost-Vlaanderen | Federaal Parlement

We hebben het goed in ons land, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Onze welvaartstaat, met een vangnet voor wie ziekte of tegenslag kent en de automatische indexering van lonen en pensioenen, biedt de beste bescherming voor onze gezinnen en alleenstaanden. Het is een systeem dat we moeten koesteren, het is een systeem dat we moeten beschermen. De komende jaren moeten we de houdbaarheid en betaalbaarheid van onze welvaartstaat verzekeren. Dat vraagt moed om ingrijpend te hervormen. In onze fiscaliteit, pensioenen en gezondheidszorg. We moeten hoger mikken. Op mij kan u rekenen.