Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen stellen Denderplan voor: “weer trots zijn op de Denderstreek”

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vandaag stelden Oost-Vlaams cd&v-lijsttrekker Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen een Denderplan voor. Een plan om niet bij de pakken te blijven zitten en de Denderstreek en haar inwoners terug de glans terug te geven die ze verdienen.

Er wordt vaak over de Denderstreek gesproken, maar niet genoeg mét mensen uit de Denderstreek zelf. Dat is wat we de afgelopen maanden wél gedaan hebben. Er zijn veel uitdagingen in de Denderstreek op vlak van integratie, economie en samenleven, maar er is ook enorm veel potentieel. Dat potentieel willen we naar boven halen met ons Denderplan. Bij ons geen doemdenken maar een positief en constructief plan.
Nicole de Moor, lijsttrekker Vlaams Parlement

De mensen in de Denderstreek zijn vandaag Vlaams kampioen pendelen. Heel wat bedrijven trokken weg uit de streek en nieuwe investeringen vonden moeilijk hun weg. Daardoor zijn mensen erg lang onderweg naar het werk. Heel wat mensen willen niets liever dan een job dichter bij huis. Het Denderplan zet in op werk dichtbij huis, zodat mensen meer tijd hebben voor hun familie, vrienden en hobby’s.

Een andere uitdaging is de grote diversiteit. De Denderstreek werd de afgelopen jaren in een sneltempo diverser. Het Denderplan wil oude en nieuwe bewoners van de Denderstreek deel laten uitmaken van dezelfde gemeenschap. Zorgen dat buren elkaar begrijpen en dat scholen een motor zijn van integratie en welvaart.

Een aantal speerpunten uit het Denderplan:

  1. Een eigen economische visie op de Denderstreek om werkgelegenheid dicht bij huis te creëren. Een eerste stap werd gezet met de erkenning van de Denderstreek als ‘ontwrichte zone’. We willen de regio in aanmerking laten komen voor meer Europese steun en rond de verschillende voedingsbedrijven in de streek een ‘food valley’ uitbouwen.
  2. Werk maken van brede scholen, die nauw samenwerken met middenveldsorganisaties en wijkwerkingen. Zo krijgen kinderen kansen en wordt ouderbetrokkenheid gestimuleerd. We willen ook een engagementsverklaring om de band tussen scholen en ouders te versterken.
  3. Meer controle over migratie met aanklampende integratie van alle nieuwkomers en aanklampende terugkeer voor wie onwettig in ons land is
  4. Wonen betaalbaar maken door het aanbod op de woningmarkt te verhogen en in te zetten op renovatie. We zorgen dat wie niet veel eigen inbreng heeft bij het aangaan van een woonlening, voor 100% kan lenen met overheidswaarborg
  5. Ruimer inzetten op integratie dan via de klassieke inburgeringstrajecten. Méér middelen voor lokale besturen om aan nabije en toegankelijke participatie en gemeenschapsvorming te werken. Daarnaast moeten ook nieuwkomers uit Brussel of Wallonië in de Denderstreek aangemoedigd worden om Nederlands te leren door voldoende aanbod aan lessen.
  6. Grote uitdagingen vragen grootse maatregelen. We hervormen van het Denderfonds tot een volwaardig Reconversieplan met voldoende middelen om te investeren in lokale tewerkstelling en integratie.

Het Denderplan is het resultaat van intensieve gesprekken die Nicole de Moor en de cd&v-afdelingen de afgelopen maanden hadden. Begin december organiseerden ze een Denderdialoog met academici, het middenveld en het onderwijs. Er vonden daarnaast gesprekken plaats met tal van organisaties en bedrijven. Nicole de Moor ging ook bij gezinnen langs om met hen te spreken over de uitdagingen van de streek.

 

Lees hier het Denderplan

Nieuws

Niet alleen sensibiliseren, ook handhavingsmaatregelen nodig om de parkings in Oost-Vlaanderen te vrijwaren van zwerfvuil!

Zwerfvuil is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Al jaren zoeken verschillende instanties in Vlaanderen oplossingen voor het zwerfvuil en sluikstort op de wegen. In de aanpak van zwerfvuil werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op een driesporenbeleid: sensibiliseren, verbaliseren en opruimen.

Cd&v wil van de Vlaamse Ardennen winnende regio maken

Wie aan de landelijke Vlaamse Ardennen denkt, denk aan de koers. En toch hangt de regio in de staart van het peloton wanneer het gaat over de verdeling van middelen vanuit Vlaanderen. In een nieuw plan voor de Vlaamse Ardennen, opgemaakt in samenwerking met burgemeesters en schepenen uit de regio, pleit Robrecht Bothuyne (ondervoorzitter cd&v, Vlaams parlementslid en eerste schepen in Kruisem) voor een eerlijkere verdeling van middelen. “Dit gaat over de centen uit het Gemeentefonds, maar evengoed over onderwijs, werkgelegenheid en mobiliteit. De regio Vlaamse Ardennen is onderbedeeld op heel wat vlakken en dat moet in de toekomst anders. Wie in onze regio woont, is evenveel waard als iemand die in Antwerpen woont.”

cd&v Meetjesland samen voor een beter openbaar vervoer

Samen met een delegatie van cd&v Meetjesland heb ik als Vlaams volksvertegenwoordiger aan de Voorzitter van de Vervoerregioraad, Bart Van Thuyne, gevraagd om opnieuw te onderhandelen met De Lijn over een aangepast en beter vervoersplan in de regio.