Vincent en Nicole gaan samen met lokale sterkhouders voor meer respect voor wat écht telt in Oost-Vlaanderen: uw geld, uw welzijn en uw veiligheid

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor trekken bij de Federale en Vlaamse verkiezingen van 9 juni de Oost-Vlaamse lijsten voor cd&v. Daarin worden ze gesteund door lokale sterkhouders. Het zijn zij die Vincent en Nicole vandaag symbolisch richting Brussel sturen met speerpunten onder de arm voor meer respect voor wie werkt, spaart en zorg draagt in een veilig Oost-Vlaanderen.

Op de cd&v-lijsten zullen de Oost-Vlamingen straks tientallen mensen vinden met een stevig lokaal engagement en een sterke verankering in de eigen gemeente of stad. Maar liefst 31 burgemeesters & schepenen en 32 raadsleden uit Oost-Vlaamse gemeenten en steden ondersteunen Vincent en Nicole. Dit bevestigt de positie van cd&v als dé partij die de vinger aan de pols houdt in onze steden en gemeenten.

En dat is cruciaal, want ook onze provincie wordt met uitdagingen geconfronteerd. Oost-Vlaanderen is vandaag een provincie met kwaliteitsvolle jobs, waar inwoners kunnen rekenen op degelijk onderwijs en kwaliteitsvolle zorg dichtbij huis. Een provincie waar mensen de handen uit de mouwen steken. Maar vandaag staat dit onder druk. Grote bedrijven dreigen weg te trekken, het onderwijsniveau zit in dalende lijn, nieuwkomers vinden nog steeds moeilijk hun weg naar de arbeidsmarkt en het wordt steeds moeilijker om een huisarts, tandarts of specialist te pakken te krijgen.

Vincent en Nicole nemen in naam van alle lokale sterkhouders 5 speerpunten mee naar Brussel om te zorgen dat we het ook de volgende jaren goed hebben in Oost-Vlaanderen.

  • Respect voor wie werkt. Nergens in het land zijn meer mensen aan het werk dan in Oost-Vlaanderen. cd&v zal er alles aan doen om onze provincie welvarend te houden door werkgelegenheid te beschermen, lonen en pensioenen te versterken en ondernemingen te ondersteunen om te groeien in onze provincie.
  • Respect voor wie spaart. We wonen graag in Oost-Vlaanderen en willen dat onze kinderen en kleinkinderen daar ook de kans toe krijgen. Daarom maakt cd&v een prioriteit van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, ondersteunen we mensen die renoveren en blijven we de druk op de banken hoog houden om spaarders voldoende rendement te geven.
  • Respect voor wie zorg draagt. We kunnen in Oost-Vlaanderen rekenen op sterke scholen en kwaliteitsvolle ziekenhuizen dichtbij huis. Dat wil cd&v zo houden. Daarom blijven we investeren in leerkrachten en zorgpersoneel om onderwijs en zorg kwalitatief en lokaal te houden.
  • Respect voor normen en waarden. Mensen met verschillende achtergronden hebben van Oost-Vlaanderen hun thuis gemaakt. Met cd&v willen we nog sterker inzetten op integratie zodat we een sterke samenleving vormen. Regio’s met een sterke diversiteit zoals de Denderstreek verdienen extra aandacht en inspanningen.
  • In een veilig Oost-Vlaanderen. Voor cd&v is het helder dat mensen zich enkel kunnen ontplooien in een veilige omgeving. Daarom zetten we in op verkeersveilige school- en woonomgevingen en zorgen we voor een aanwezige en bereikbare lokale politie.

Vincent Van Peteghem, Federaal lijsttrekker: “Wij gaan met cd&v voor meer respect voor iedereen die elke dag het beste van zichzelf geeft. Respect voor iedereen die doet wat moet. Daarom ben ik trots om met een ploeg naar de kiezer te trekken die met beide voeten in de samenleving staat. We kiezen voor lokale sterkhouders met stevige wortels in hun gemeente of stad. Samen leggen we de lat hoger om te bouwen aan morgen.”

Nicole de Moor, lijsttrekker van de Vlaamse lijst: “Ik ben trots op deze ploeg. Het zijn stuk voor stuk gedreven mensen en harde werkers die de komende jaren mee willen bouwen aan meer respect. Meer respect voor mensen die zich inzetten voor onze samenleving, die verenigingen draaiende houden en kmo’s uit de grond stampen. We zullen ons allemaal samen keihard inzetten voor Oost-Vlaanderen.”

Nieuws

Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen stellen Denderplan voor: “weer trots zijn op de Denderstreek”

Vandaag stelden Oost-Vlaams cd&v-lijsttrekker Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen een Denderplan voor. Een plan om niet bij de pakken te blijven zitten en de Denderstreek en haar inwoners terug de glans terug te geven die ze verdienen.

Provincie subsidieert 14 toeristische evenementen in 2024

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de organisatie en de promotie van toeristische evenementen van bovenregionaal belang ondersteunen. In 2024 krijgen 14 toeristische evenementen subsidies van de Provincie voor een totaal bedrag van 75 000 EUR. De goedgekeurde projecten zijn publieksgericht, versterken de identiteit en aantrekkingskracht van de gemeente, toeristische regio of provincie en hebben een bovenregionale toeristische impact.

Cd&v wil voortouw nemen in de onderhandelingen over partijfinanciering

De christendemocraten willen het voortouw nemen in de onderhandelingen over het dossier van de partijfinanciering en mikken op een akkoord voor de verkiezingen. “De burger verdient respect en dan kan dit dossier niet achterblijven.” zegt cd&v kamerlid Jan Briers.