Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen stellen Denderplan voor: “weer trots zijn op de Denderstreek”

Vandaag stelden Oost-Vlaams cd&v-lijsttrekker Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen een Denderplan voor. Een plan om niet bij de pakken te blijven zitten en de Denderstreek en haar inwoners terug de glans terug te geven die ze verdienen.

Nicole de Moor: “Eerste pakket hervormingen voor gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel”

De ministerraad keurde vandaag een eerste pakket van hervormingsmaatregelen van staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor goed.