Pepingen breekt records: meer dan 900 verkeersboetes in 10 dagen op 1 trajectcontrole

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Op 23 februari 2024 werd de trajectcontrole in Bellingen geactiveerd. Tijdens de eerste week werden een alarmerend aantal boetes uitgeschreven. Cd&v Pepingen stelt zich vragen bij de manier van aanpak van het bestuur.

Het bestuur besliste verleden jaar om trajectcontroles in te voeren in Pepingen. Cd&v is voorstander van trajectcontroles omdat aangetoond is dat dergelijke controles effectief de snelheid op de wegen doen dalen. Zonder trajectcontrole is de kans om beboet te worden heel veel kleiner.

Spijzen van gemeentekassa boven verkeersveiligheid

Het verlagen van de snelheid en het verhogen van de veiligheid op onze wegen moet wel de enige reden zijn om trajectcontroles in te voeren, niet het winstbejag van het privé-bedrijf dat de controles organiseert noch het spijzen van de gemeentelijke kassa.
Cd&v vroeg daarom tijdens de gemeenteraad van 26 maart 2024 om de trajectcontroles duidelijk aan te kondigen in de straat. “Bestuurders die weten dat er een trajectcontrole is, zullen immers hun snelheid aanpassen omdat ze weten dat anders zeker een boete volgt. Die aankondiging met waarschuwingsborden ontbreekt nu met als resultaat een record aantal boetes tijdens de eerste dagen na het activeren van de trajectcontroles. Is dit de manier om de bevolking te sensibiliseren ?, vraagt cd&v-gemeenteraadslid Andre De Roubaix zich af.
Spijtig genoeg had het LVB/Open-VLD-bestuur hier geen oren naar en verkiest men het aanvullen van de gemeentekassa boven de veiligheid van de wegen.

Versnipperde trajectzone

Cd&v heeft ook bedenkingen over de gekozen locaties. De keuze van de 4 trajecten bevinden zich in één deelgemeente, Bellingen. Op een traject van zo'n 3,5 kilometer zijn drie verschillende trajectcontroles actief. Het lijkt er sterk op dat de keuze van locaties en de verkapte trajectzone niet primair gericht zijn op het bevorderen van verkeersveiligheid, maar eerder op het innen van boetes. De centralisatie van de trajecten zal op termijn dan ook effect hebben op parallelle wegen in andere deelgemeentes van Pepingen.

Boetes zijn betwistbaar

Daarnaast vroeg cd&v tijdens de laatste gemeenteraad om de borden die het snelheidsregime op de bewuste trajecten aangeven na te kijken. Op vele plaatsen in de gemeente ontbreken na het invoeren van het nieuwe mobiliteitsplan verkeersborden, tot frustratie van vele inwoners. Dit veroorzaakt verwarring en dat is ook zo in de Trapstraat. “Door het ontbreken van essentiële verkeersborden in de Trapstraat, zijn er op dat traject twee verschillende snelheidsregimes (30 km/u en 70 km/u), wat niet toelaatbaar is. Het is duidelijk dat de fundamentele voorwaarden voor een correcte handhaving hier niet vervuld zijn. Hierdoor kunnen opgelegde boetes mogelijk betwistbaar zijn,” verklaart Peter Van Cutsem, fractieleider van cd&v.

De lege palen getuigen van ontbrekende verkeersborden (einde zone 30 en begin bebouwde kom) ter hoogte de trajectcontrole Trapstraat.

Het verwijderd “bebouwde kom” bord ter hoogte van de kerk te Bellingen werd nooit teruggeplaatst.

Het kan ook anders... met waarschuwingsborden, een goed voorbeeld uit gemeente Rotselaar.

Nieuws uit Pepingen

"Wij namen het heft in handen en plaatste zelf borden om de trajectcontrole aan te geven"

Omdat heel wat mensen vinden dat de trajectcontroles in Bellingen onvoldoende zijn aangeduid, plaatste cd&v zelf waarschuwingsborden langs het traject.

“Geen zomersnoei op meidoornhagen om onze lokale fruitteelt te beschermen!”

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van april 2024 heeft het schepencollege een voorstel ingediend om jaarlijks tijdens de zomermaanden onderhoud aan de meidoornhagen uit te voeren. Dit baart cd&v Pepingen zorgen gezien de meidoorn een waardplant is voor bacterievuur dat een ernstige bedreiging vormt voor onze lokale fruitteelt.

Sterretjesweide in Pepingen na 5 jaar eindelijk in gebruik

In december 2018 werd op initiatief van Peter Van Cutsem de eerste sterretjesweide van de gemeente ingericht op het kerkhof van Pepingen. Helaas bleef deze plek vijf jaar lang ongebruikt vanwege administratieve belemmeringen. Dankzij de vastberaden inspanningen van cd&v is de troostplek nu eindelijk beschikbaar voor gebruik.