Omleiding langs Kareelstraat ondermijnt veiligheid rond scholen

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Vanaf maandag 12 februari 2024 gaan de geplande werken aan het kruispunt Ninoofsesteenweg/Eikstraat van start, met voorziene omleidingen voor fietsers en andere weggebruikers. Echter, de voorgestelde omleiding langs de Kareelstraat leidt tot bezorgdheid over de veiligheid van de schoolomgeving. De oppositiepartijen cd&v, DVP en N-VA uiten ook kritiek op de gebrekkige communicatie, het ontbreken van een duidelijk omleidingsplan en bepaalde voorzorgen om de veiligheid te garanderen.

Langs schoolomgeving

“Hinder bij wegenwerken is vaak onvermijdelijk, maar de voorgestelde omleiding langs de Kareelstraat baart ons zorgen. Het verkeer komende uit Halle wordt naar Beert gestuurd via een smalle straat waar zich de basisschool Spring in ’t veld en het Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo bevinden. Deze keuze verhoogt het risico op onveilige situaties voor honderden kinderen en hun begeleiders die dagelijks van en naar de school komen. Bovendien resulteert deze omleiding in een verkeerstrechter, waarbij al het verkeer richting Beert door één enkele route wordt geduwd. Dit gebrek aan verspreiding belemmert de verkeersdoorstroming en de veiligheid voor fietsers aanzienlijk" 

Heldere communicatie

“In de week van 9 februari ontving een deel van de gemeente een bewonersbrief waarin de wegomleiding vaag werd uitgelegd. Dit is vrij laat en bovendien ontbrak er een helder plan op de brief. Deze aanpak roept vele vragen op bij de burgers. Wij dringen aan op een herziening van de omleidings- en circulatieplannen en roepen op om heldere communicatie van de gemeente”.

Besluit van de burgemeester

Tijdens de recente boerenprotesten heeft de burgemeester besloten om vijf straten in Beert als uitzonderlijk plaatselijk verkeer aan te wijzen, om de verkeersdrukte te verminderen. Deze beslissing wordt nu verlengd tijdens de werken aan het kruispunt.

"Terwijl de bijkomende maatregel voor de Grimmingenstraat begrijpelijk is, roepen we op tot heroverweging van de maatregelen voor de andere straten. Voor deze straten, zien wij alternatieven als mogelijke omleidingswegen naar Beert, in plaats van al het verkeer naar de schoolomgeving te sturen. Op deze manier kunnen ook lokale bewoners verschillende routes nemen van en naar Beert."

“We verwachten een snelle reactie van het schepencollege op onze bezorgdheden en dringen aan op maatregelen die de veiligheid van alle weggebruikers, in het bijzonder de schoolgaande kinderen, vooropstellen”.

Nieuws uit Pepingen

"Wij namen het heft in handen en plaatste zelf borden om de trajectcontrole aan te geven"

Omdat heel wat mensen vinden dat de trajectcontroles in Bellingen onvoldoende zijn aangeduid, plaatste cd&v zelf waarschuwingsborden langs het traject.

“Geen zomersnoei op meidoornhagen om onze lokale fruitteelt te beschermen!”

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van april 2024 heeft het schepencollege een voorstel ingediend om jaarlijks tijdens de zomermaanden onderhoud aan de meidoornhagen uit te voeren. Dit baart cd&v Pepingen zorgen gezien de meidoorn een waardplant is voor bacterievuur dat een ernstige bedreiging vormt voor onze lokale fruitteelt.

Sterretjesweide in Pepingen na 5 jaar eindelijk in gebruik

In december 2018 werd op initiatief van Peter Van Cutsem de eerste sterretjesweide van de gemeente ingericht op het kerkhof van Pepingen. Helaas bleef deze plek vijf jaar lang ongebruikt vanwege administratieve belemmeringen. Dankzij de vastberaden inspanningen van cd&v is de troostplek nu eindelijk beschikbaar voor gebruik.