Nieuws

Hoe stemmen als Europese inwoner?

Niet-Belgische burgers van een lidstaat van de Europese Unie kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zie hier voor meer info: https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest/stemrecht/registratie-stemrecht-niet-belgen

cd&v team Bart kiest voor lijsttrekker Bart Dewandeleer

Op haar nieuwjaarsreceptie zondag in Nossegem maakt cd&v Zaventem haar lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober bekend. Opvallend is dat cd&v naar de kiezer trekt met de naam “cd&v team Bart”. Een bewuste keuze, want de partij zet volop in op haar eerste schepen en kopman Bart Dewandeleer. Team Bart lanceert ook een filmpje om haar boodschap kracht bij te zetten.

Zaventem beschermt open ruimte

Gemeente beschermt gebied van bijna acht voetbalvelden groot.

Zaventem zorgt voor senioren

Het seniorenrestaurant in WZC Trappeniers is opnieuw dagelijks open. Het is toegankelijk voor de bewoners van onze rusthuizen en serviceflats en alle Zaventemse 65+-ers. De seniorenuitstap naar Plopsaland
was een voltreffer! Vijfhonderd deelnemers maakten kennis met de geschiedenis van het park. Er was tijd om te genieten van het goede weer, de mooie parkomgeving en de babbels met dorpsgenoten bij de maaltijd.


“Ik doe nog graag een oproep naar vrijwillige chauffeurs voor onze mindermobielencentrale. Het is zo fijn dat onze minder mobiele medeburgers van her naar der kunnen gevoerd worden. Zo is Zaventem een warme gemeente”, zegt Hilde Van Craenenbroeck, schepen van Sociale Zaken.

Fietsbelofte nagekomen

Met de laatste gemeenteraadsverkiezingen beloofden we je extra investeringen in veilige fietsverbindingen tussen onze deelgemeenten. Na de nieuwe fietspaden, onder andere langs de Weiveldlaan en Woluwelaan, zijn nu ook de Tramlaan en de Kennedylaan/Wezembeekstraat voorzien van veilige fietsinfrastructuur. Hiermee ronden we de kaap van tien kilometer aan vernieuwde fietspaden in deze legislatuur.

Nieuw aanbod gemeentelijke sociale kavels

Wonen in eigen gemeente.

Plan om samenleven in diversiteit te bevorderen goed op schema om doelstellingen te halen

Plan om samenleven in diversiteit te bevorderen goed op schema om doelstellingen te halen

Twee van de vier doelstellingen van het Plan Samenleven zijn in Zaventem al behaald. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-fractievoorzitter Lukas Schillebeeckx opvroeg bij bevoegd schepen Alihsan Özkan (Open Vld). Het plan moet het samenleven in diversiteit bevorderen.

De gemeente Zaventem verwierf 130.000 euro subsidies van de Vlaamse overheid om haar vooropgestelde doelstellingen in het kader van een sterke integratie te realiseren. Volgende vier doelstellingen werden vooropgesteld: het verhogen van het Nederlandse taalaanbod, het in contact brengen van kinderen en jongeren met een buitenlandse herkomst met het lokale sport- en cultuuraanbod, het tegengaan van segregatie doormiddel van de inzet van ‘pleinmakers’ en opleidingen binnen het omstaandersprincipe.

Zaventem beschermt open ruimte - Bosdelle Sterrebeek

Op voorstel van schepen van Ruimtelijke Ordening, Bart Dewandeleer (cd&v) heeft de Zaventemse gemeenteraad unaniem beslist om de Bosdelle in Sterrebeek te beschermen als open ruimte. Het gaat over een gebied van 3,7 hectare gelegen tussen de Bosdellestraat en de Voskapelstraat. De gemeenteraad heeft daarvoor een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) principieel goedgekeurd.