Plan om samenleven in diversiteit te bevorderen goed op schema om doelstellingen te halen

Publicatiedatum

Auteur

Lukas Schillebeeckx

Deel dit artikel

Plan om samenleven in diversiteit te bevorderen goed op schema om doelstellingen te halen

Twee van de vier doelstellingen van het Plan Samenleven zijn in Zaventem al behaald. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-fractievoorzitter Lukas Schillebeeckx opvroeg bij bevoegd schepen Alihsan Özkan (Open Vld). Het plan moet het samenleven in diversiteit bevorderen.

De gemeente Zaventem verwierf 130.000 euro subsidies van de Vlaamse overheid om haar vooropgestelde doelstellingen in het kader van een sterke integratie te realiseren. Volgende vier doelstellingen werden vooropgesteld: het verhogen van het Nederlandse taalaanbod, het in contact brengen van kinderen en jongeren met een buitenlandse herkomst met het lokale sport- en cultuuraanbod, het tegengaan van segregatie doormiddel van de inzet van ‘pleinmakers’ en opleidingen binnen het omstaandersprincipe.

Voor dat eerste doel wilde de gemeente op één jaar tijd 1.020 oefenkansen creëren. Dat zijn er ondertussen al 1.100 geworden dankzij projecten als de Babybabbels, Café Combinne en acties rond de Nederlandse taal in het buurthuis. Daarnaast wilde men 230 kinderen met een buitenlandse herkomst naar het culturele aanbod en 195 naar het sportieve aanbod leiden. Op dat eerste vlak klokt men voorlopig op 87 af, op het sportieve op 100.

Om de sociale samenhang in de publieke ruimte te versterken, werden dan weer twee pleinmakers ingezet. Zij spreken bewoners met een andere herkomst aan en leiden hen naar het reguliere aanbod, waardoor segregatie wordt tegengegaan. Tot slot heeft Zaventem met succes negentien mensen opgeleid in het omstaandersprincipe, waarbij burgers aangeleerd wordt hoe ze moeten reageren wanneer ze getuige zijn van ongewenst gedrag rond alle discriminatiegronden en -vormen. Voor de cursus in oktober zijn er al vijftien inschrijvingen.

Zowel wat betreft de oefenkansen Nederlands, de pleinmakers als de opleidingen in het omstaandersprincipe zullen onze vooropgestelde doelstellingen gehaald worden”, weet schepen Özkan. “Wat betreft de extra oefenkansen Nederlands en de toeleidingen naar sport- en culturele activiteiten zijn we goed op weg om onze doelstellingen te halen.”

“Ik ben zeer blij deze positieve resultaten waar te nemen”, zegt Schillebeeckx. “Via onze uitgerolde projecten werken we dagelijks aan een sterkere gemeenschap en zetten we stappen van een multiculturele samenwerking naar een interculturele samenwerking. Toch is er nog veel werk aan de winkel. Ik pleit er dan ook voor om de volgende legislatuur de budgetten voor integratie verder aan te scherpen.”

Bron: HLN.be

Nieuws

Hoe stemmen als Europese inwoner?

Niet-Belgische burgers van een lidstaat van de Europese Unie kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zie hier voor meer info: https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest/stemrecht/registratie-stemrecht-niet-belgen

cd&v team Bart kiest voor lijsttrekker Bart Dewandeleer

Op haar nieuwjaarsreceptie zondag in Nossegem maakt cd&v Zaventem haar lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober bekend. Opvallend is dat cd&v naar de kiezer trekt met de naam “cd&v team Bart”. Een bewuste keuze, want de partij zet volop in op haar eerste schepen en kopman Bart Dewandeleer. Team Bart lanceert ook een filmpje om haar boodschap kracht bij te zetten.

Zaventem beschermt open ruimte

Gemeente beschermt gebied van bijna acht voetbalvelden groot.