Zaventem beschermt open ruimte

Publicatiedatum

Auteur

Pieter-Jan Crombez

Deel dit artikel

Gemeente beschermt gebied van bijna acht voetbalvelden groot.

Op voorstel van Bart Dewandeleer, schepen van Ruimtelijke Ordening, heeft de Zaventemse gemeenteraad unaniem beslist om de Bosdelle in Sterrebeek te beschermen als open ruimte. Het gaat over een gebied van 3,7 hectare gelegen tussen de Bosdellestraat en de Voskapelstraat. De gemeenteraad heeft daarvoor een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) principieel goedgekeurd.


“We gaan 3,7 hectare woongebied omvormen tot bouwvrij landbouwgebied”, zegt schepen Bart Dewandeleer. “Hiermee beschermen we de Bosdelle voor altijd als open ruimte. De Bosdellestraat is de poort naar het Everbergbos en die moeten we te allen prijze vrijwaren van bebouwing. We zetten hiermee een enorme stap in de bouwshift. We hebben ook expliciet de goedkeuring gekregen van de Vlaamse regering voor ons plan. Een omvorming van woongebied naar landbouwgebied op deze schaal is een historisch feit in onze gemeente”.


Het uitkleuren van het woongebied komt er na eerdere beslissingen van het gemeentebestuur om geen nieuwe private verkavelingen met wegenis goed te keuren aan de Vossemlaan in Sterrebeek en aan de  Konijnenstraat in Zaventem in april van dit jaar. In mei werd dan het 8,5 hectare grote nieuwe Zavelbos in Sterrebeek plechtig geopend, nadat het 2 jaar voordien op het nippertje gered werd van totale boskapping. 

Nieuws

Hoe stemmen als Europese inwoner?

Niet-Belgische burgers van een lidstaat van de Europese Unie kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zie hier voor meer info: https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest/stemrecht/registratie-stemrecht-niet-belgen

cd&v team Bart kiest voor lijsttrekker Bart Dewandeleer

Op haar nieuwjaarsreceptie zondag in Nossegem maakt cd&v Zaventem haar lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober bekend. Opvallend is dat cd&v naar de kiezer trekt met de naam “cd&v team Bart”. Een bewuste keuze, want de partij zet volop in op haar eerste schepen en kopman Bart Dewandeleer. Team Bart lanceert ook een filmpje om haar boodschap kracht bij te zetten.

Zaventem zorgt voor senioren

Het seniorenrestaurant in WZC Trappeniers is opnieuw dagelijks open. Het is toegankelijk voor de bewoners van onze rusthuizen en serviceflats en alle Zaventemse 65+-ers. De seniorenuitstap naar Plopsaland
was een voltreffer! Vijfhonderd deelnemers maakten kennis met de geschiedenis van het park. Er was tijd om te genieten van het goede weer, de mooie parkomgeving en de babbels met dorpsgenoten bij de maaltijd.


“Ik doe nog graag een oproep naar vrijwillige chauffeurs voor onze mindermobielencentrale. Het is zo fijn dat onze minder mobiele medeburgers van her naar der kunnen gevoerd worden. Zo is Zaventem een warme gemeente”, zegt Hilde Van Craenenbroeck, schepen van Sociale Zaken.