Moet de trajectcontrole in de Trapstraat te Bellingen al verplaatst worden?

Publicatiedatum

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Recent werden de ANPR-camera’s van de vier verschillende trajectcontroles in Bellingen geïnstalleerd. De timing wanneer de camera’s effectief in werking treden is nog niet gekend. CD&V Pepingen stelt zich de vraag of één van de camera’s wel op de juiste locatie geplaatst werd. Volgens het vernieuwde mobiliteitsplan loopt het controletraject op de Trapstraat immers over twee verschillende snelheidsregimes, wat een controle onmogelijk maakt.

Mobiliteitsplan

“Het vernieuwde mobiliteitsplan maakt een duidelijke afbakening van de verschillende snelheidszones. Zo voorziet het plan in elke bebouwde kom een zone 30, ook in een deel van de Trapstraat in Bellingen. De bebouwde kom (50 km/uur) start vanaf de verkeersdrempel aan de kerk van Bellingen, waar ook een camera geplaatst werd. Volgens het mobiliteitsplan start halverwege de Trapstraat, ter hoogte van huisnummer 55, een snelheidszone 30 km. We stellen vast dat het tweede controlepunt van de trajectcontrole bijna aan het einde van de Trapstraat, aan huisnummer 27, geplaatst werd” verduidelijkt CD&V fractieleider Peter Van Cutsem.

Wettelijke controle

“Deze cameraopstelling kan niet want een trajectcontrole kan slechts geïnstalleerd worden op een wegdeel met één uniform snelheidsregime. Zo kan men over een traject met verschillende snelheden niet uitmaken in welk gebied te snel gereden werd en kan je hier dus niet besluiten op basis van welke bepaling een inning of boete berekend zal moeten worden. Daardoor stellen we ons de vraag of de controle wel wettelijk zal zijn”, stelt Peter Van Cutsem.

Aanpassing mobiliteitsplan

“Tijdens de gemeenteraad van 3 oktober brachten we dit probleem onder de aandacht. Het LVB/OpenVLD-schepencollege viel uit de lucht. Het blijft echter een open vraag of men de trajectcontrole zal verplaatsen of dringt een aanpassing aan het vernieuwde mobiliteitsplan zich na een paar maanden al op?”, besluit CD&V fractieleider Peter Van Cutsem.

Nieuws uit Pepingen

"Wij namen het heft in handen en plaatste zelf borden om de trajectcontrole aan te geven"

Omdat heel wat mensen vinden dat de trajectcontroles in Bellingen onvoldoende zijn aangeduid, plaatste cd&v zelf waarschuwingsborden langs het traject.

“Geen zomersnoei op meidoornhagen om onze lokale fruitteelt te beschermen!”

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van april 2024 heeft het schepencollege een voorstel ingediend om jaarlijks tijdens de zomermaanden onderhoud aan de meidoornhagen uit te voeren. Dit baart cd&v Pepingen zorgen gezien de meidoorn een waardplant is voor bacterievuur dat een ernstige bedreiging vormt voor onze lokale fruitteelt.

Sterretjesweide in Pepingen na 5 jaar eindelijk in gebruik

In december 2018 werd op initiatief van Peter Van Cutsem de eerste sterretjesweide van de gemeente ingericht op het kerkhof van Pepingen. Helaas bleef deze plek vijf jaar lang ongebruikt vanwege administratieve belemmeringen. Dankzij de vastberaden inspanningen van cd&v is de troostplek nu eindelijk beschikbaar voor gebruik.