Nieuws

Jos Aerts draagt na een lange politieke loopbaan zijn mandaat als BCSD (OCMW) raadslid over aan Ivo Cox.

Na de verkiezingen van 2018 is er binnen de partij overeengekomen dat ik mijn mandaat bij het bijzonder comité sociale dienst (OCMW) na vier jaar zou doorgeven.

Het voorstel van CD&V-Gingelom op de gemeenteraad om energiebesparende maatregelen te treffen.

RUP SPORTVOORZIENINGEN - PUBLIEKE RAADPLEGING

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een publieke raadpleging over het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) sportvoorzieningen.

TRAJECTCONTROLES ACTIEF

We werden in kennis gesteld door het Agentschap Wegen en Verkeer dat de trajectcontroles op de 3 gewestwegen in Gingelom en Sint-Truiden actief zijn sinds begin oktober.

De energiecrisis doorgelicht.

Nog nooit verliep de aanloop naar de eerste schooldag zo woelig. Want niet alleen zochten de scholen de afgelopen week tot één minuut voor middernacht naar leerkrachten, alle ogen waren ook gericht op het overlegcomité van woensdag, in de hoop enige verlichting van de energiefacturen te zien verschijnen. Gelukkig hield uw partij het hoofd koel.