Het voorstel van CD&V-Gingelom op de gemeenteraad om energiebesparende maatregelen te treffen.

Publicatiedatum

Auteur

Sebastien Bollen

Deel dit artikel

Dit punt wordt overeenkomstig art.21 van het decreet lokaal bestuur op verzoek van raadslid Gert Houbey (CD&V) aan de dagorde toegevoegd en luidt als volgt:

Omdat we in een energiecrisis zitten en inspanningen vragen van de burgers om op energie te besparen is het niet meer dan normaal dat de gemeente dat ook doet. Om de energiefactuur te verlagen vragen wij om de straatverlichting op de gemeentewegen tijdens de weekdagen te doven tussen 24 u en 5 u. Indien er binnen de cluster geen eensgezindheid is vragen wij aan Fluvius voor maatwerk. Op de drukkere gewestwegen blijft de verlichting branden. Regelmatig wordt er geëvalueerd om te kijken of de algemene veiligheid gewaarborgd blijft.

Wij vragen aan de raad om dit punt goed te keuren.

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissingen van het college van 4/10 en 18/10/2022 waarbij werd beslist om in het kader van de energiebesparende maatregelen voor de openbare verlichting in eerste instantie voor scenario 1 - energieloze nachten te kiezen.

Indien het niet mogelijk is om binnen de stuurzone tot een akkoord te komen met alle gemeenten om scenario 1 energieloze nachten ten uitvoer te brengen, wenst de gemeente zo snel mogelijk in te zetten op de 2 volgende scenario's:

Over te gaan tot het diep dimmen van de interactieve ledverlichting: programma dimmen: BPIV UNI 20-22-23/DIM/4-5-6 VRZA50 (lichten dimmen naar 30% van 23u tot 4u).
Brandprogramma D23H6 laten activeren in de cabine, zodat lamp om lamp zal branden.

Aan Fluvius werd de vraag gesteld binnen welke termijn dit kan en er wordt op aangedrongen om dit zo snel mogelijk ten uitvoer te brengen.

GINGELOM GAAT ‘S NACHTS EEN DEEL VAN DE OPENBARE VERLICHTING DOVEN.

Laat jij de verlichting in jouw woning branden wanneer je gaat slapen? Wellicht niet, op een eventueel nachtlampje voor de kinderen na. Voor de openbare verlichting geldt eigenlijk hetzelfde: het is niet nodig om de hele nacht alle lichten te laten branden. Bovendien kunnen we hier als gemeente flink wat geld mee besparen.

Om onze energiekosten te bekampen, zijn we – zoals je misschien al weet – al een tijdje volop bezig met de vervanging van onze openbare verlichting door duurzame ledverlichting. Op ons grondgebied is ongeveer 32% van de lampen intussen vervangen.

Als gemeente willen we nu echter nog een stapje verder gaan. We gaan vanaf maandag avond 7 november 2022 daarom een deel vande lichten in onze straten en op onze pleinen niet meer de hele nacht laten branden. Concreet houdt die beslissing in dat we, in samenspraak met netbeheerder Fluvius, overgaan naar een situatie waarbij we tussen 23 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens een deel van de verlichting gaan doven.

Een paar uitzonderingen op deze nieuwe maatregel:

Voor de gewestwegen (en de straten die gekoppeld zijn aan een cabine op een gewestweg) verandert er niets. Deze blijven de hele nacht volledig verlicht.
De straten met ledverlichting (wit licht) blijven de hele nacht verlicht, maar we gaan de lichten 50% dimmen.
We benadrukken dat het doven en dimmen van de verlichting slechts voor een korte verkeersluwe periode (tussen 23u en 6u) van toepassing is. Bovendien levert deze aanpassing een jaarlijkse besparing voor onze gemeente op van 18 000 kWh.

We geven ook graag mee dat onze omliggende gemeenten/steden eveneens gelijkaardige aanpassingen gaan doorvoeren.

Zit je toch nog met vragen of bezorgheden over deze nieuwe maatregel? Dan kan je steeds terecht bij onze technische dienst op het nummer 011 88 04 73 of via [email protected].

www.gingelom.be/openbare-verlichting-doven?

storage/local/gingelom/besluit.pdf

Nieuws

Nieuwjaarsreceptie cd&v-Gingelom

Om op het nieuwe jaar te klinken, 🥳
komen we samen om een glaasje te drinken! 🥂

"Nieuwjaarsdrink CD&V-Gingelom."

Graag nodigen we jullie uit op een knabbel en een babbel.
Wanneer: Woensdag 31 januari 2024 om 20 uur.
Waar: Zaal Lindehof, Zoutstraat 24, 3890 Niel-bij-Sint-Truiden.
Graag een seintje voor maandag 29 januari zodat we weten wat we moeten voorzien!
Gunther Craninx: GSM: 0460/94 12 69/Email: [email protected]
Wij kijken er naar uit! Jullie ook?

Oppositie wil zaal Elckerlyc behouden.

𝐒𝐥𝐮𝐢𝐭 𝐣𝐞 𝐚𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐤𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐞! 😊
✅Teken de petitie: https://graag-gingelom.be/
Vandaag in Het Belang van Limburg! 💪
Graag is voor het behoud van de Elckerlyc! 🛠️✨"Wij willen dat deze prachtige locatie helemaal en definitief gerenoveerd wordt. De zaal is van onschatbare waarde voor de gemeente."
✅ Lees het artikel: http://tinyurl.com/mpm2e8km
Oppositie wil zaal Elckerlyc definitief behouden in de plaats van nieuw masterplan: “Het is een zot plan dat veel geld gaat kosten”
Oppositiepartijen LEEF, CD&V en N-VA, die met één lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken onder de naam ‘Graag’, verzetten zich tegen de geplande afbraak van zaal Elckerlyc. Graag wil dat de iconische feestzaal pal in het centrum van Gingelom volledig gerenoveerd wordt en organiseert een petitie bij de inwoners.

Het nieuwe project Graag Gingelom

Zaterdagavond lanceerden we ons nieuwe project Graag Gingelom. Vanaf nu zullen wij zetelen als één fractie in de gemeenteraad en in 2024 zullen we met één lijst naar de kiezer trekken. Met een inhoudelijk sterk programma en 1 sterke ploeg willen we Gingelom meer kleur gaan geven. Samen vertegenwoordigen wij 48% van de kiezers. Bedankt aan iedereen die erbij was. Memorabele avond.