Gert Houbey draagt na 16 jaar zijn mandaat als gemeenteraadslid over aan Craninx Gunther.

Publicatiedatum

Auteur

Gert Houbey

Deel dit artikel

De 16 jaar als gemeenteraadslid en 6 jaar als politieraadslid zijn voorbijgevlogen.

De 16 jaar als gemeenteraadslid en 6 jaar als politieraadslid zijn voorbijgevlogen. Deze periode was boeiend om de werking van de gemeente en politie beter te begrijpen en om zo bemerkingen en voorstellen te doen aan het gemeentebestuur die bijdragen tot een beter Gingelom. Bijna 4 jaar geleden tijdens de installatie van de gemeenteraad deelde ik mee dat Gingelom stil staat. Bij de  voorstelling van het investeringsprogramma was ik enthousiast omdat dit voor Gingelom een meerwaarde is. Vandaag is buiten wegenwerken van dit programma nog niets gerealiseerd en toch noemt de meerderheidspartij ondertussen “Vooruit”. Conclusie: ik kan mijn tijd beter gebruiken voor mijn professionele activiteit en de zorg voor mijn moeder. Tevens doe ik een oproep aan geëngageerde inwoners om zich kandidaat te stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zodat de gemeente democratisch  bestuurd wordt, want ik geloof 100% in het verhaal van CD&V als centrumpartij.

Waar gaat dit investeringsprogramma over en enkele bedenkingen:

  • Behoud van kerkgebouwen door nevenbestemming (erediensten en andere ontmoetingsmomenten), ideaal voor kleine kerkgebouwen of herbestemming voor grote kerkgebouwen.
  • Verhuis van de bibliotheek naar de Sint-Pieterskerk van Gingelom en de ombouw van de CLIM naar een multifunctionele zaal. Omdat de uitrol van de ombouw van de Clim on-hold staat, kennen we de totale kostprijs van de twee projecten niet en is het niet duidelijk of dit wel financieel verantwoordt is. Is de Clim wel geschikt voor een multifunctionele zaal als we denken aan lawaaihinder, geen parkeergelegenheid, te klein voor bepaalde activiteiten van verenigingen. Zou een nieuwe multifunctionele zaal niet beter zijn?
  • Jeugdsportcomplex te Jeuk van 3.000.000 euro. Buiten voetbal moeten er ook andere jeugd- en sportactiviteiten kunnen plaatsvinden.
  • Verbouwingswerken gebouw Steenweg Gingelom, kinderdagverblijf Minimax, politie, Sint-Vincentius.
  • Aanleggen fietspad Oude Katsei.
Enkele voorstellen op de gemeenteraad bondig geformuleerd:

Doven straatverlichting op gemeentewegen tussen 24 u en 5 u tijdens de weekdagen. 

Omdat we in een energiecrisis zitten en inspanningen vragen van de burgers om op energie te besparen is het niet meer dan normaal dat de gemeente dat ook doet. Om de energiefactuur te verlagen vragen wij om de straatverlichting op de gemeentewegen tijdens de weekdagen te doven tussen 24 u en 5 u.  Indien er binnen de cluster geen eensgezindheid is vragen wij aan Fluvius voor maatwerk. Op de drukkere gewestwegen blijft de verlichting branden. Regelmatig wordt er geëvalueerd om te kijken of de algemene veiligheid gewaarborgd blijft.  

Plaatsen van een snelheidsremmer en fietssuggestiestrook in de Mechelsestraat te Boekhout.

Wij vagen om een snelheidsremmer te plaatsen bv. verhoogd plateau of bloembak (asverschuiving) in de Mechelsestraat ter hoogte van woning nr.60E of lager om de snelheid af te remmen. Na  vernieuwing van de weg is het verhoogd plateau (snelheidsremmer) ter hoogte van de woning nr. 60E verdwenen en is 230 meter verder richting Mechelen-Bovelingen een vaste constructie/asverschuiving geplaatst. Omdat deze constructie 120 meter verder  geplaatst is van de laatste woning in de Mechelsestraat heeft deze constructie geen  enkel  effect meer tot het  afremmen van het verkeer. De inwoners stellen vast dat er sneller gereden wordt dan toen er een verhoogd plateau  was en vragen om opnieuw een snelheidsremmer aan te brengen in de Mechelsestraat  ter hoogte van de woningen. Omdat deze weg aanleiding geeft tot snel rijden door de uitzonderlijk breedte van 5.80 m + 0,60 m met beiden straatgoten, vragen wij om fietssuggestiestroken aan te brengen aan beiden kanten van de weg en over de ganse lengte van de Mechelsestraat.  Door het aanbrengen van fietssuggestiestroken krijgen we een visuele versmalling van de weg wat minder aanleiding geeft tot snel rijden en krijgt de fietser een fietstrook. Het gemeentebestuur keurde het voorstel niet goed nochtans blijkt  uit snelheidscontroles dat de Mechelsestraat de hoogste scores heeft.  Het gemeentebestuur gaat een slemlaag aanbrengen om het kruispunt Mechelstraat/Walenstraat te accentueren; kostprijs 10315,25 euro.

Een nutteloze uitgave.

Aankoop van luchtreinigers voor het lager onderwijs in Gingelom.

Door de pandemie  die ons nu als twee jaar in zijn greep heeft is onze vrijheid beperkt en het dagelijks leven gewijzigd. Omdat vooral de jeugd zwaar getroffen wordt  en we nu ook vaststellen dat door besmettelijke varianten er meer kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen is het onze taak om elk middel te gebruiken om tot een zo normaal mogelijk leven te komen. Onderwijs is daarvan een basis- behoefte.Omdat veel kinderen besmet geraken en geen onderwijs kunnen volgen stellen wij voor om naast ventilatie van de klaslokalen en het volgen van de basisregels over te gaan tot de aankoop van luchtreinigers voor het lager onderwijs in Gingelom. Experimenten hebben aangetoond dat het aantal besmettingen in scholen quasi nul is waar een luchtreiniger werd geplaatst. Het gaat om toestellen met een plasmafilter (elektrostatische filter) die de aerosolen vernietigd tot 95% en ook fijn stof, pollen, … uit de lucht haalt.  De toestellen zuiveren de lucht tot 5 maal per uur en halen virusdeeltjes uit de lucht. In een klas zitten met open ramen geeft meer verkoudheden, een lagere weerstand en een snellere toegang voor virussen en natuurlijk een extra hoge energiefactuur. Uit informatie van andere gemeenten  is geweten dat  als meerdere scholen in een groepsaankoop stappen de kostprijs voor een toestel kan gereduceerd worden naar 750 euro  (40 toestellen =  30.000 euro). Als we weten dat een toestel een levensduur heeft van  10 tot 15 jaar is dit een nuttige investering en waarschijnlijk zal dit niet de laatste pandemie zijn. Het gemeentebestuur kan een overeenkomst van prefinanciering opstellen zodat de investering kan terugbetaald worden mocht het Ministerie van Onderwijs middelen vrijmaken voor de aankoop van luchtreinigers.

Het gaat jullie goed,

Gert Houbey. 

 

Nieuws

Ook een frisse wind in Gingelom op 13 oktober?

Naar het schijnt zou Magnette al vollebak Nederlands aan het leren zijn. Volgens mij heeft hij plannen om in Gingelom te komen wonen. Ligt dan ook niet al te ver van zijn dierbaar Wallonië dat hij zo om zeep geholpen heeft. Maar de frisse wind is er nu eindelijk in het o zo mooie Wallonië nu. Wat een verademing daar. Het kan dus wel. Hopelijk op 13 oktober ook in het mooie Gingelom! 😉😊

Nieuwjaarsreceptie cd&v-Gingelom

Om op het nieuwe jaar te klinken, 🥳
komen we samen om een glaasje te drinken! 🥂

"Nieuwjaarsdrink CD&V-Gingelom."

Graag nodigen we jullie uit op een knabbel en een babbel.
Wanneer: Woensdag 31 januari 2024 om 20 uur.
Waar: Zaal Lindehof, Zoutstraat 24, 3890 Niel-bij-Sint-Truiden.
Graag een seintje voor maandag 29 januari zodat we weten wat we moeten voorzien!
Gunther Craninx: GSM: 0460/94 12 69/Email: [email protected]
Wij kijken er naar uit! Jullie ook?

Oppositie wil zaal Elckerlyc behouden.

𝐒𝐥𝐮𝐢𝐭 𝐣𝐞 𝐚𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐤𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐞! 😊
✅Teken de petitie: https://graag-gingelom.be/
Vandaag in Het Belang van Limburg! 💪
Graag is voor het behoud van de Elckerlyc! 🛠️✨"Wij willen dat deze prachtige locatie helemaal en definitief gerenoveerd wordt. De zaal is van onschatbare waarde voor de gemeente."
✅ Lees het artikel: http://tinyurl.com/mpm2e8km
Oppositie wil zaal Elckerlyc definitief behouden in de plaats van nieuw masterplan: “Het is een zot plan dat veel geld gaat kosten”
Oppositiepartijen LEEF, CD&V en N-VA, die met één lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken onder de naam ‘Graag’, verzetten zich tegen de geplande afbraak van zaal Elckerlyc. Graag wil dat de iconische feestzaal pal in het centrum van Gingelom volledig gerenoveerd wordt en organiseert een petitie bij de inwoners.