CD&V Roeselare vernieuwt verder

Op de gemeenteraad van 7 januari 2019 werd, na de Roeselaarse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, de nieuwe Roeselaarse bestuursploeg aangeduid, op basis van het bestuursakkoord tussen CD&V, Vooruit en Open vld. 18 van de 39 gemeenteraadsleden in Roeselare werden verkozen vanop de CD&V-lijst.

Vernieuwing en verjonging

‘Met het oog op continue vernieuwing en verjonging in de CD&V-ploeg werd reeds in januari 2019 bekendgemaakt dat halverwege de legislatuur enkele schepenen de fakkel zouden doorgeven.’, legt Roeselaars CD&V-voorzitter Sander Braeye uit.  ‘Tegelijkertijd doen ook 5 nieuwe talenten met een hart voor onze stad hun intrede in de gemeenteraad en het Bijzonder Comité Sociale Dienst.’  Het CD&V-partijbestuur Roeselare keurde vandaag 30 november de vernieuwingskaravaan goed.  De schepenwissels vinden plaats vanaf 1 januari 2022, de nieuwe gemeenteraadsleden leggen de eed af tijdens de gemeenteraad van 24 januari 2022.

Nieuwe schepenen

‘Wij zijn enthousiast om samen deze nieuwe ploeg met groot vertrouwen alle mogelijkheden te geven, en zijn trots op de fundamenten uit het bestuursakkoord die wij reeds konden uitvoeren en klaarleggen voor alle Roeselarenaars,’ zeggen uittredend CD&V-schepenen Griet Coppé, Marc Vanwalleghem en Dirk Lievens(allen gemeenteraadslid sinds 1995).

 

De nieuwe schepenen zijn:

Stefaan Van Coillie

  • Verkoopsleider
  • getrouwd met Bea Luyckx, papa van Julie, Birgit en Nina
  • [email protected] 

Toekomstig schepen van Financiën, Mobiliteit, Afval en netheid, Toegankelijkheid, Burgerzaken

‘Mijn nieuw parcours is ingezet. Als verkoopsleider ben ik vertrouwd met cijfers en rekenen. Deze ervaring komt nu van pas als schepen van financiën. Met fietsende jongvolwassenen in huis en mijn echtgenote in het onderwijs is veiligheid in het verkeer een gespreksonderwerp dat vaak aan bod komt. Mobiliteit, een bevoegdheid waar ik zeker voor ga.   Door dicht bij de burger te  staan is burgerzaken mij op het lijf geschreven.’’

Mieke Vanbrussel

  • leerkracht Engels en Duits in de Burgerschool en CVO Creo
  • getrouwd met Lieven Roels en mama van Felix, Astrid, Midas en Elias
  • [email protected] 

Toekomstig schepen van Cultuur, Erfgoed, Archief, Flankerend Onderwijs, Kerkfabrieken, voorzitster De Spil

‘Van kindsaf aan kreeg ik van mijn ouders de liefde voor muziek en cultuur mee. Ik trok naar de muziekacademie (die 100 jaar geleden gesticht werd door mijn overgrootvader Alfons Van Coillie) voor piano, cello en fagot.  Al 16 jaar zit ik in de Raad van Bestuur van de Spil, waarvan 3 jaar als voorzitter.  Ik was ook 6 jaar voorzitter van de cultuurraad (2012-2018). Daarnaast ben ik lid van verschillende socio-culturele verenigingen: ze geven me de inspiratie voor een warm-menselijk cultureel Roeselare’.

Francis Debruyne

Toekomstig schepen van Land- en Tuinbouw, Projecten  en Onderhoud Openbaar Domein, Waterhuishouding, Vaderlandslievende Verenigingen

‘Als geboren en getogen Roeselaarse boerenzoon uit een politiek nest hou ik ervan om te genieten van culinaire momenten. Met mijn 46 lentes werkte ik eerder als manager in de voedingssector.  Naast tal van ervaringen als bestuurslid in verschillende landbouworganisaties, kan je me vaak wandelend vinden ‘op den buiten’ met onze hond Merlot.  Als volksvriend ondersteun ik het verenigingsleven voluit.’

Matthijs Samyn

  • verpleegkundig en paramedisch directeur Sint-Andriesziekenhuis Tielt
  • samen met Anna Malecka, pluspapa van Maja en Dawid en over enkele weken opnieuw papa
  • grote dierenvriend, met twee honden Lili & Lou
  • [email protected]

Toekomstig schepen van Personeel, Organisatie & Dienstverlening, Jeugd en jeugdinfrastructuur, ICT/Smart City, Dierenwelzijn, Toerisme en Mondiaal Beleid

‘Als verpleegkundig directeur coach ik dag in dag uit medewerkers zodat ze het beste van zichzelf kunnen zijn. Die ervaring wil ik nu graag binnen de stad gebruiken. Een goede organisatie en een modern personeelsbeleid leiden tot een goede dienstverlening voor de burger. Als jongste schepen wil ik bijzondere aandacht geven aan onze kinderen en jongeren en ervoor zorgen dat zij op elk vlak alle kansen krijgen: van een gevulde en gezonde brooddoos tot fijne plekken om te spelen. Mijn engagementen bij BFAST en als ebola-hulpverlener hebben mijn kijk op de wereld verruimd en zorgen ervoor dat ik aandacht voor de landen in het Zuiden een evidentie vind.’

 

Team RSL

Het nieuwe Roeselaarse schepencollege bestaat vanaf 1 januari 2022 aldus uit 7 schepenen ( Nathalie Muylle (die tevens de bevoegdheid Ruimtelijke Planning opneemt), Michèle Hostekint (Vooruit), José Debels, Stefaan Van Coillie, Mieke Vanbrussel, Francis Debruyne, Matthijs Samyn), met Bijzondere Comite Sociale Dienst-voorzitter Bart Wenes als toegevoegd schepen.  Piet Delrue (Open vld)  is gemeenteraadsvoorzitter tot 1 september 2023, waarna hij, zoals begin deze legislatuur afgesproken, intreedt in het schepencollege in opvolging van José Debels.

Burgemeester Kris Declercq:

‘Ik ben trots en dankbaar voor  het vele werk dat ons Team RSL in de voorbije drie jaar, in niet evidente Covid-tijden, heeft gerealiseerd. De 500 acties uit ons bestuursakkoord zijn mooi op schema. We zijn een financieel gezonde stad dankzij de uitstekende meerjarenplanning en het financieel beheer van schepen Henk Kindt (Vooruit). Met Griet Coppé is het plan opgestart voor meer veilige fietspaden, zijn belangrijke mobiliteitsdossiers opgestart en kenden noodzakelijke openbare werken hun aanvang. Marc Vanwalleghem realiseerde reeds diverse projecten in het kader van het klimaatwaterbeheersingsplan, zorgde voor de opstart van het dierenasiel, maakte de stad properder en zorgde voor de fundamenten van onze ‘Vallei van de Voeding’. Dirk Lievens gaf met talloze nieuwe initiatieven een verbindende toets aan ons cultureel verenigingsleven en onze culturele helden van gisteren, vandaag en morgen, en deed Roeselare het Vlaamse label ‘Kind- en jeugdvriendelijke stad’ en ‘Onroerend Erfgoedgemeente’ verkrijgen. Ik dank hen oprecht voor de fijne ploeggeest, hun grote betrokkenheid en dagelijkse inzet voor de stad en voor alle Roeselarenaars maar ook voor de warme overdracht.  Met het vernieuwde team RSL willen we Roeselare verder dienen in de toekomst, eerlijk en vol gedrevenheid, ook nationaal met Nathalie Muylle en Europees met Tom Vandenkendelaere.’

Nieuwe gemeenteraads- en Bijzonder Comité Sociale Dienst-leden

Gezien de uittredende schepenen en gemeenteraads- en Bijzonder Comité Sociale Dienst-lid Rina Arteel de fakkel doorgeven, vindt ook in die raden een vernieuwing plaats.

Eerder vorig jaar verjongden Margot Wybo (29 jaar) en Sander Braeye (30 jaar) reeds de fractie.

Caroline Martens, huidig gemeenteraadslid, wordt fractieleidster van de nieuwe CD&V-fractie: ‘Ik zie er naar uit onze sterke ploeg te coachen en het stadsbestuur te inspireren met nieuwe ideeën en onze eigen accenten op het vlak van welzijn, initiatiefzin, duurzaamheid en inburgering.’

De nieuwe gemeenteraadsleden zijn:

Thomas Witdouck, leerkracht L.O. en wetenschappen in VMS en VTI, 34 jaar

Stephanie Davidts, stafmedewerkster communicatie beweging.net, 28 jaar

Thierry Bouckenooghe, actief gepensioneerd, voorzitter Groenparkwijkcomité, 66 jaar

Peter Patteeuw, aankoopmanager bij Motena, huidig voorzitter Sportraad, 52 jaar

in de ploeg met Caroline Martens, Ria Vanzieleghem, Geert Huyghe, Tom Vandenkendelaere, Margot Wybo en Sander Braeye.

Sofie Stragier, bloedafname verpleegkundige AZ Delta, 46 jaar,  treedt toe tot het Bijzonder Comité Sociale Dienst, in de ploeg met Jannick De Poorter en Greet Verhelle.

Roeselare nieuws

Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht.