Artikels met het label: "Stefaan Van Coillie"

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht. 

Roeselare heeft aandacht voor diversiteit aan fietsen

Op de gemeenteraad van 20 november vroeg gemeenteraadslid Thomas Witdouck hoe de stad omgaat met de evolutie naar meer diverse soorten fietsen. Schepen Stefaan Van Coillie geeft aan dat de stad inzet op fietsveiligheid en met infrastructurele aanpassingen drempels ‘letterlijk’ wil wegnemen.  

Schepen Stefaan Van Coillie te gast op de eerste 'Vijfde dag' bij Wijs Grijs

Op 21 april was schepen Stefaan Van Coillie te gast bij Wijs Grijs op hun eerste 'Vijfde Dag'. Tijdens dit evenement krijgen politici de kans om hun standpunten en visies over belangrijke lokale thema's te delen en vragen van senioren te beantwoorden

De happy walk: een toegankelijke weg naar verbinding en beweging

Op de gemeenteraad van 30 mei 2022 deed raadslid Thierry Bouckenooghe een opmerkelijk voorstel: de introductie van de 'Happy Walk' in diverse wijken van Roeselare. Zijn oproep richtte zich op het verbeteren van de levenskwaliteit voor minder mobiele mensen, waarbij de wandeling niet alleen fysieke, maar ook sociale voordelen biedt.

Sigarettenpeuken en blikjes met stip het meest voorkomende zwerfvuil in Roesela

Op vraag van raadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) bevestigde schepen Stefaan Van Coillie dat sigarettenpeuken en verpakkingen zoals blikjes ook dit jaar weer het meest door Zwerfvuilopruimers opgeruimd moesten worden tijdens de jaarlijkse Zwerfvuilopruimactie.

Mooie jaarcijfers 2022 voor Blue Bike in Roeselare

Duurzame mobiliteit en de fietser meer comfort en veiligheid bieden is een krachtlijn van het bestuur. Het verder uitbreiden van het fietsdeelsysteem Blue Bike is een stap in de goeie richting. Fractieleider voor CD&V, Caroline Martens, vroeg naar een evaluatie van het fietsdeelsysteem en naar de plannen van de stad voor een eventuele verdere uitbreiding van Blue Bike in Roeselare. 

Mooimakers’ Week van de Handhaving verschuift focus van sensibiliseren naar beboeten

Op vraag van raadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) naar de resultaten van de ‘Week van de Handhaving’ die jaarlijks in oktober in het kader van de Mooimakers-campagne georganiseerd wordt, bevestigde Schepen Stefaan Van Coillie, bevoegd voor Afval en Milieu, in de Roeselaarse gemeenteraad maandagavond dat de focus van de actieweek verschoof van sensibilisering naar handhaving. Handhaving betekent burgers aanspreken, maar ook extra controles met extra camera’s en extra mensen op het terrein.

CD&V Roeselare vernieuwt verder

Op de gemeenteraad van 7 januari 2019 werd, na de Roeselaarse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, de nieuwe Roeselaarse bestuursploeg aangeduid, op basis van het bestuursakkoord tussen CD&V, Vooruit en Open vld. 18 van de 39 gemeenteraadsleden in Roeselare werden verkozen vanop de CD&V-lijst.