Artikels met het label: "Ria Vanzieleghem"

De teloorgang van de bankautomaten

Op de recente gemeenteraad van 29 januari heeft raadslid Ria Vanzieleghem de problematiek van de teloorgang van geldautomaten aangekaart. Uit het antwoord blijkt dat de stad mee zoekt naar oplossingen. 

 

Stad ondersteunt verenigingen met oprichting van huisvestingsfonds

Binnenkort is het de week van de vrijwilliger en onze stad draagt de vele verenigingen een warm hart toe. Naast de basissubsidies kunnen verenigingen ook financiële steun krijgen via het huisvestingsfonds, waarvan het reglement recent werd herwerkt. De bedoeling van dit fonds is een duwtje in de rug van verenigingen om de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van hun infrastructuur te verbeteren.

Winteropvang voor dak-en thuislozen

Op de OCMW-raad informeerde Ria Vanzieleghem naar de organisatie van de winteropvang voor de dak- en thuislozen in onze Stad.  Daarnaast gaf Ria nog aan: ‘Dat burgers zich nog zorgen maken omdat men af en toe geconfronteerd wordt met een dakloze die met pak en zakdoor de straten zwerft. Slaagt men er niet altijd in om deze mensen te bereiken en de broodnodig hulpverlening te bieden?'