Artikels met het label: "Caroline Martens"

Mooie jaarcijfers 2022 voor Blue Bike in Roeselare

Duurzame mobiliteit en de fietser meer comfort en veiligheid bieden is een krachtlijn van het bestuur. Het verder uitbreiden van het fietsdeelsysteem Blue Bike is een stap in de goeie richting. Fractieleider voor CD&V, Caroline Martens, vroeg naar een evaluatie van het fietsdeelsysteem en naar de plannen van de stad voor een eventuele verdere uitbreiding van Blue Bike in Roeselare. 

CD&V Roeselare vernieuwt verder

Op de gemeenteraad van 7 januari 2019 werd, na de Roeselaarse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, de nieuwe Roeselaarse bestuursploeg aangeduid, op basis van het bestuursakkoord tussen CD&V, Vooruit en Open vld. 18 van de 39 gemeenteraadsleden in Roeselare werden verkozen vanop de CD&V-lijst.