Artikels met het label: "Kris Declercq"

De teloorgang van de bankautomaten

Op de recente gemeenteraad van 29 januari heeft raadslid Ria Vanzieleghem de problematiek van de teloorgang van geldautomaten aangekaart. Uit het antwoord blijkt dat de stad mee zoekt naar oplossingen. 

 

Roeselare straks weer in kerstsfeer

Tijdens de gemeenteraad van 16/10/2023 vroeg gemeenteraadslid Sander Braeye naar de plannen van het stadsbestuur om de stad onder te dompelen in een warme kerstsfeer en hoe we de bezoekers van in en buiten de stad gaan warm maken om ook lokaal hun kerstinkopen te doen.

Buurtpreventienetwerken

Diefstal uit woningen is een veelvoorkomende vorm van criminaliteit waar veel steden en gemeenten mee te maken hebben. Hoewel er op preventief vlak al schitterend werk wordt verricht, blijft het belangrijk om extra maatregelen te nemen om dit probleem aan te pakken. 

CD&V Roeselare vernieuwt verder

Op de gemeenteraad van 7 januari 2019 werd, na de Roeselaarse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, de nieuwe Roeselaarse bestuursploeg aangeduid, op basis van het bestuursakkoord tussen CD&V, Vooruit en Open vld. 18 van de 39 gemeenteraadsleden in Roeselare werden verkozen vanop de CD&V-lijst.