Artikels met het label: "Thierry Bouckenooghe"

HARTelijk nieuw jaar, Roeselare Hartveilige Stad 2.0

Op de recente gemeenteraad van 29 januari heeft raadslid Thierry Bouckenooghe geïnformeerd naar de voortgang met betrekking tot de levensreddende AED-toestellen in Roeselare.

Elke dag telt, elke regendruppel herinnert ons aan de kwetsbaarheid.

Op de gemeenteraad van 11 september vroeg raadslid Thierry Bouckenooghe om de actuele stand van zaken van het Gecontroleerd OverstromingsGebied (GOG) Iepersestraat.

De happy walk: een toegankelijke weg naar verbinding en beweging

Op de gemeenteraad van 30 mei 2022 deed raadslid Thierry Bouckenooghe een opmerkelijk voorstel: de introductie van de 'Happy Walk' in diverse wijken van Roeselare. Zijn oproep richtte zich op het verbeteren van de levenskwaliteit voor minder mobiele mensen, waarbij de wandeling niet alleen fysieke, maar ook sociale voordelen biedt.

Heb je even voor mij

Op de gemeenteraad van 15 mei heeft raadslid Thierry Bouckenooghe een oproep gedaan aan de stad Roeselare om het project 'Heb je even voor mij?' te omarmen en de mogelijkheid te onderzoeken om het uit te rollen in Roeselare. Dit project staat voor een eenvoudige zin die een idee stimuleert om onderlinge hulp te bieden en de drempel te verlagen voor mensen die behoefte hebben aan hulp.

Buurtpreventienetwerken

Diefstal uit woningen is een veelvoorkomende vorm van criminaliteit waar veel steden en gemeenten mee te maken hebben. Hoewel er op preventief vlak al schitterend werk wordt verricht, blijft het belangrijk om extra maatregelen te nemen om dit probleem aan te pakken. 

Naaldcontainers voor (diabetes)patiënten

Op de gemeenteraad van 21 november vroeg raadslid Thierry Bouckenooghe aandacht voor burgers die geconfronteerd worden met een chronische ziekte zoals diabetes en kwam met het voorstel om ondersteuning te bieden bij het ter beschikking stellen van naaldcontainers.

CD&V Roeselare vernieuwt verder

Op de gemeenteraad van 7 januari 2019 werd, na de Roeselaarse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, de nieuwe Roeselaarse bestuursploeg aangeduid, op basis van het bestuursakkoord tussen CD&V, Vooruit en Open vld. 18 van de 39 gemeenteraadsleden in Roeselare werden verkozen vanop de CD&V-lijst.