Artikels met het label: "Peter Patteeuw"

De renovatie van het Oud Gemeentehuis Rumbeke

In het meerjarenplan 2020-2025 werden voor deelgemeente Rumbeke drie acties vooropgesteld.   Eén van die acties is ‘Het heroriënteren van het Oud Gemeentehuis in Rumbeke tot een wijkcentrum’.   

Op de gemeenteraad van 19 december informeerde gemeenteraadslid Peter Patteeuw naar de stand van zaken.

CD&V Roeselare vernieuwt verder

Op de gemeenteraad van 7 januari 2019 werd, na de Roeselaarse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, de nieuwe Roeselaarse bestuursploeg aangeduid, op basis van het bestuursakkoord tussen CD&V, Vooruit en Open vld. 18 van de 39 gemeenteraadsleden in Roeselare werden verkozen vanop de CD&V-lijst.