cd&v, DVP en N-VA Pepingen vragen extra aandacht voor oversteekplaatsen Ninoofsesteenweg

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Tijdens de gemeenteraad van 25 april werd het vernieuwde mobiliteitsplan besproken. De cd&v, DVP en N-VA fracties vroegen tijdens de behandeling van het plan bijzondere aandacht voor veilige oversteekplaatsen aan de Ninoofsesteenweg. Zichtbaarheid is daarbij een cruciale factor, zeker in de wintermaanden, wanneer het donker is tijdens de ochtend- en avondspits.

Punctuele verlichting

“Bij de herinrichting van de Ninoofsesteenweg koos het vorige gemeentebestuur om enkel LED-straatverlichting te plaatsen. Het gebruik is een positieve keuze maar de oversteekplaatsen die buiten verkeerslichten liggen, vallen hierdoor minder goed op in het wegbeeld. Daarom vroegen wij tijdens de gemeenteraad bijzondere aandacht voor punctuele verlichting aan zebrapaden die de Ninoofsesteenweg kruisen. Door dergelijke positieve contrastverlichting zullen fietsers en voetgangers goed zichtbaar zijn bij het oversteken. Ook overdag trekken de opvallende geel-zwarte galgpalen aan de oversteekplaatsen extra de aandacht van automobilisten. Voor het veelgebruikte zebrapad aan het gemeenteplein is de bijkomende accentuering zeker nodig. Maar ook aan de parochiezaal zal accentverlichting boven de oversteekplaats de schoolbuurt en bijhorende schoolroutes veiliger maken. De verhoogde zichtbaarheid aan de oversteekplaatsen zorgt op die manier voor meer verkeersveiligheid in onze gemeente” verduidelijken de cd&v, DVP en N-VA gemeenteraadsleden.

Aanpak oversteekplaatsen

“Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van gewestwegen, plant aanpassingen aan het kruispunt met de Eikstraat in Pepingen. Hier komt een nieuwe oversteekplaats met middeneiland om de veiligheid van voetgangers en fietsers te verhogen.
In functie van veilige schoolroutes en woon-werkverkeer voor fietsers stelden we voor om de bestaande oversteekplaats ter hoogte van de Beertstraat eveneens met een middeneiland, asverschuiving en adequate verlichting te hertekenen. De landbouwweg Galgenstraat - Termeeren - Beertstraat wordt veel gebruikt door fietsers en is ook een ideale doorsteek van Beert - Pepingen richting Halse scholen en Halle centrum.”

“Sinds april 2021 vragen wij ook om een oversteekplaats aan de Brugstraat, ter hoogte van het containerpark, te voorzien. Voetgangers en fietsers moeten momenteel de rijbaan schuin oversteken, wat een onveilige situatie creëert. De gemeente moet enkel nog instemmen om een aantal meter haag te verwijderen en de berm daar te verharden alvorens het Agentschap de nodige werken uitvoert. De beslissing blijft uit.“

“Op het kruispunt Kestergat voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer op middellange termijn verkeerslichten te plaatsen. Ook hier vragen we de nodige aandacht om ‘volwaardige’ oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers te voorzien zodat het kruispunt veiliger gemaakt wordt voor alle weggebruikers” meldt cd&v gemeenteraadslid Peter Van Cutsem namens de oppositiefracties.

Bijkomende acties

De fracties cd&v, DVP en N-VA deden hun gezamenlijke voorstellen in de vorm van bijkomende acties aan het mobiliteitsplan. Drie nieuwe en twee toevoegingen aan bestaande acties werden via amendement voorgelegd aan de gemeenteraad. De LVB/Open-VLD fractie stemde tegen de bijkomende acties van de oppositie.

“Wij betreuren de weinig constructieve houding van de LVB/Open-VLD meerderheid. Hiermee is duidelijk dat de meerderheid geen ambitie heeft om de oversteekplaatsen aan de Ninoofsesteenweg veiliger te maken. Het mobiliteitsplan bevat vele aanbevelingen en acties voor de gewestwegen in de gemeente. Als beheerder ligt de uiteindelijke beslissing bij het Agentschap Wegen en Verkeer, maar als gemeentebestuur moeten we blijven aandringen op noodzakelijke aanpassingen om de oversteekplaatsen in onze gemeente veiliger te maken. Dat engagement ontbreekt blijkbaar in Pepingen” besluiten de cd&v, DVP en N-VA fracties.

Oversteekplaats aan de parochiezaal in de schoolomgeving.

Oversteekplaats Beertstraat - Ninoofsesteenweg.
Doorsteek fietsers Beert - Pepingen richting Halse scholen en Halle centrum.

Kruispunt Kestergat.

Oversteekplaats Brugstraat.

Nieuws uit Pepingen

"Wij namen het heft in handen en plaatste zelf borden om de trajectcontrole aan te geven"

Omdat heel wat mensen vinden dat de trajectcontroles in Bellingen onvoldoende zijn aangeduid, plaatste cd&v zelf waarschuwingsborden langs het traject.

“Geen zomersnoei op meidoornhagen om onze lokale fruitteelt te beschermen!”

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van april 2024 heeft het schepencollege een voorstel ingediend om jaarlijks tijdens de zomermaanden onderhoud aan de meidoornhagen uit te voeren. Dit baart cd&v Pepingen zorgen gezien de meidoorn een waardplant is voor bacterievuur dat een ernstige bedreiging vormt voor onze lokale fruitteelt.

Sterretjesweide in Pepingen na 5 jaar eindelijk in gebruik

In december 2018 werd op initiatief van Peter Van Cutsem de eerste sterretjesweide van de gemeente ingericht op het kerkhof van Pepingen. Helaas bleef deze plek vijf jaar lang ongebruikt vanwege administratieve belemmeringen. Dankzij de vastberaden inspanningen van cd&v is de troostplek nu eindelijk beschikbaar voor gebruik.