Torhout Onze mensen

Joost Cuvelier

Schepen van Financiën, ouderen- en thuiszorg, smartcity, markten sport en vergunningen en en Voorzitter Bijzonder Comité

View Joost Cuvelier's profile

Elsie Desmet

Schepen van mobiliteit, Leefmilieu en dierenwelzijn, Natuur en groen, Noord-Zuidbeleid, Begraafplaatsen en Toerisme

View Elsie Desmet 's profile

Hans Blomme

Schepen van Openbare Werken, Stadspatrimonium, Waterbeleid, Land- en tuinbouw, Wijkverfraaiing

View Hans Blomme's profile