Mieke Verduyn

Gemeenteraadslid

Mieke is 69 jaar en woont in Wijnendale

Echtgenote van Geert Lingier, en moeder van 3 zonen ( Jeroen, Bert en Pieter )

Oma van 8 kleinkinderen

Daardoor betrokken bij alles wat scholen en kinderwelzijn aangaat

Vrijwilligerswerk Wiegwijs en Ter DuinenĀ