Kristoff Demoor

Lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst

Kristoff is gehuwd met Els Vanhaste en papa van Amandine, Mathias en Charline

Operator IVBO Brugge en vakbondsafgevaardigde

Lid van BCSC, Gecoro, Raad voor personen met een beperking en Lokaal overleg kinderopvang

In zijn vrije tijd houdt hij van geocoaching, vogelvereniging De Ceres, BN, Nacht van Vlaanderen en KOTK

Respect voor vrijwilligers, soigneer ze goed want ze zijn goud waard