Hilde Crevits

Viceminister President , Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij

Hilde Crevits is geboren op 28/06/1967 in Torhout en is sinds 2 oktober 2019 viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij .

Hilde Crevits groeide op in Torhout en volgde daar haar humaniora. Daarna trok ze naar de Universiteit Gent om rechten te studeren. In juli 1990 haalde ze haar diploma van Licentiaat in de Rechten met grote onderscheiding.

Hilde Crevits is al geruime tijd actief in de politiek. In oktober 2000 begon ook haar politieke loopbaan. Van 25 oktober 2000 tot 7 juli 2004 was ze provincieraadslid voor West-Vlaanderen. Van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2006 bekleedde ze ook het ambt van schepen van de stad Torhout met volgende bevoegdheden: openbare werken, wijk- en stadskernvernieuwing, stadspatrimonium, energie- en nutsvoorzieningen, milieu, rechtsgeschillen.

Daarna werd ze ook eerste schepen van de Stad Torhout (van 2 januari 2007 tot 28 juni 2007) met als bevoegdheden: openbare werken en woonbeleid, leefmilieu, natuurzorg en milieuvergunningen, wijkgezelligheid en stadskernverfraaiing, stadspatrimonium, informatie en inspraakbeleid, energie- en nutsvoorzieningen en rechtsgeschillen.

Tussen 7 juli 2004 tot 28 juni 2007 was Hilde Crevits Vlaams volksvertegenwoordiger voor de kieskring provincie West-Vlaanderen, waarna ze op 28 juni 2007  (tot 13 juli 2009) Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd. Van 13 juli 2009 tot 25 juli 2014 werd ze Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Op 25 juli 2014  werd ze viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs. Op 2 oktober 2019 werd Hilde Crevits  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw en sinds 18 mei 2022 is Hilde Crevits viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Visserij.

Tussen 1 juni 2016 en 1 januari 2019 was ze ook burgemeester van Torhout, met Kristof Audenaert als waarnemend burgemeester gezien haar ambt als viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs. Sinds 1 januari 2019 is ze voorzitter van de gemeenteraad van de stad Torhout.

Hilde Crevits woont in Torhout, is getrouwd en heeft een zoon en een dochter, en 2 kleinkinderen.