Hans Blomme

Schepen van Openbare Werken, Stadspatrimonium, Waterbeleid, Land- en tuinbouw, Wijkverfraaiing

Hans Blomme CD&V

vierde schepen

Bevoegdheden

  • Openbare werken
  • Stadspatrimonium
  • Waterbeleid
  • Land- en tuinbouw
  • Wijkverfraaiing

 

Hans heeft een hart voor de landbouw en het platteland

Ondernemend voor Torhout en voor zijn klanten Agro Blomme

Elke dag overleggen met mensen met gezond boereverstand

Verder werken aan een droog, ondernemend Torhout

Een Torhout waar iedereen het naar zijn zin heeft