Nieuws Diepenbeek

Steun aan buurtcomités

Ondersteuning buurtcomités

Wonen in een fijne buurt draagt ongetwijfeld bij tot meer welzijn. Een fijne buurt betekent voor iedereen iets anders: van elkaar gerust laten tot elkaar nu en dan ontmoeten en een handje helpen indien het nodig is. Daartussen liggen nog heel veel andere mogelijkheden met eventueel een jaarlijkse straatbarbecue.

CD&V Diepenbeek zoekt jong talent

Wil jij meewerken aan het verbeteren van Diepenbeek als aangename woongemeente, neem dan zeker contact op met onze voorzitter:

Jos Leroi ([email protected] of +32 479 71 19 61)


 

Meer inwoners 2024

In 2023 groeide het aantal inwoners van Diepenbeek.


Vertrouwen in de politiek

Aan politiek doen is vandaag de dag geen gemakkelijk gegeven in een samenleving die zich kritisch opstelt. De kritiek is vaak terecht omdat veel mensen het vertrouwen in de politiek verliezen. Schandalen en mogelijke corruptie komen alsmaar meer in het nieuws en ook het gebrek aan openheid en toenemend extremisme zijn voeding voor verdeeldheid en teleurstelling onder de mensen. 

Burgerparticipatie heeft impact

Meerdere burgerparticipatietrajecten in Diepenbeek leiden tot kwaliteitsvolle adviezen. 

Alle belanghebbenden werden betrokken in het breed participatietraject. Het gemeentebestuur stemde met een meerderheid in met de proefopstelling.

CD&V had een eigen plan en staat tegelijk positief tegenover de burgerparticipatie.

 

Doofprogramma openbare verlichting

Naar aanleiding van de stijgende energiekosten nam het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11/10/2022 de beslissing om energiebesparende maatregelen te nemen.

Fluvius stelde 3 scenario’s voor als energiebesparende maatregelen voor de openbare verlichting.

Deze scenario’s zijn een aanpassing van het brandregime met hieraan gekoppelde randvoorwaarden. 

Een extra toegang naar het Marktplein

In het kader van het mobiliteitsplan zijn we voorstander van een extra doorgang naar en van het Marktplein aan de bovenkant.
Vooral voor mensen die niet vertrouwd zijn met het centrum is het niet zo eenvoudig om het Marktplein te bereiken en na hun activiteit weg te geraken uit het centrum. Een extra doorgang kan tegemoetkomen aan dit probleem.