Burgerparticipatie heeft impact

Publicatiedatum

Auteur

Jos Leroi

Deel dit artikel

Meerdere burgerparticipatietrajecten in Diepenbeek leiden tot kwaliteitsvolle adviezen. 

Alle belanghebbenden werden betrokken in het breed participatietraject. Het gemeentebestuur stemde met een meerderheid in met de proefopstelling.

CD&V had een eigen plan en staat tegelijk positief tegenover de burgerparticipatie.

 

Burgerparticipatie is in onze democratische samenleving volledig geïntegreerd en krijgt hierdoor een belangrijke functie
in de besluitvorming van de politiek.

Het is de politiek die er echter over waakt dat de voorstellen en adviezen van de burgers juridisch, financieel, praktisch en volgens de wettelijke bepalingen uitvoerbaar zijn. Deze voorstellen zijn daarom ook niet altijd bindend, maar worden in sommige gevallen behandeld als adviserend.
Ook in Diepenbeek wordt er bij vele belangrijke veranderingen, zowel wat betreft infrastructuur als regelgeving, de mening van de burgers gevraagd. Dit zijn in de meeste gevallen de belanghebbenden en betrokkenen van het initiatief. Zo werd bijvoorbeeld het OC Lutselus met gebedsruimte ontworpen in samenspraak met de kerkfabriek en alle verenigingen van Lutselus, werd nieuwe wegenis samen met de bewoners van de buurt ontworpen, werd het subsidiereglement voor verenigingen samen met de verenigingen opgesteld, ...

 

Ook de proefopstelling voor de centrumvisie is zo tot stand gekomen. Een digitale bevraging maakte de eerste
bekommernissen duidelijk. Volgens deze bevraging was er nood aan meer veiligheid voor fietsers en voetgangers, veilige
schoolomgevingen en zwaar vrachtverkeer uit het centrum weren. Naar aanleiding van deze 3 belangrijke items werd eind vorig jaar één groot participatietraject gestart. Alle inwoners van Diepenbeek mochten deelnemen. Ook de scholen in het centrum, een afvaardiging van de handelaars, de mobiliteitsraad, her agentschap Wegen en Verkeer, de politie, ... hebben deelgenomen. Het participatietraject is één grote evenwichtsoefening waarbij er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de argumenten van de deelnemende burgers en partners.
Uiteindelijk werd een voorstel ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Met 24 op 25 stemmen gaf bijna de voltallige gemeenteraad haar goedkeuring om het voorstel van de proefopstelling centrumvisie een kans te geven.

Op het einde van het jaar zal een evaluatie volgen nadat alle bemerkingen en suggesties van de inwoners en belanghebbenden zijn behandeld.

Ook CD&V keurde het voorstel dat voortkwam uit het participatietraject goed. Als partij hadden we zelf al eerder de oefening gemaakt om het centrum verkeersveiliger en aangenamer te maken. Je kan ons voorstel nog een keertje bekijken via deze link.
Als partij wilden we allerminst het resultaat van dit participatietraject tekort doen. We zijn geen verkeersdeskundigen en als we eerlijk zijn, dan moeten we toegeven dat wellicht iedereen hierover een andere mening heeft. En iedereen heeft deels gelijk. Een honderd procent juiste oplossing is er mogelijk niet en ongetwijfeld is elk voorstel voeding voor discussie. Het is een kwestie van hoe je het probleem benadert: wil je de fietsers meer comfort geven?

Wil je het gemotoriseerde verkeer weren uit het centrum? Wil je snel met je wagen uit het centrum geraken? Wil je parking of meer groen op het Marktplein? Het zijn allemaal vragen die je een andere kijk geven op een mogelijke oplossing.

Bij de eindbeslissing neemt CD&V de reacties van de burgers en het advies van de burgerparticipatie ernstig.

Als CD&V-fractie zullen we de reacties van burgers en belanghebbenden die het resultaat van de evaluatie zullen bepalen, ernstig onderzoeken en toetsen aan de prioritaire doelstellingen van de centrumvisie. Uiteindelijk zal de gemeenteraad na de evaluatie een beslissing moeten nemen.
Wat die beslissing ook mag zijn, vermoedelijk zal de uiteindelijke regeling voor de ene burger wat makkelijker zijn dan voor de ander.


Jos Leroi
Voorzitter CD&V Diepenbeek

 

Nieuws Diepenbeek

Steun aan buurtcomités

Ondersteuning buurtcomités

Wonen in een fijne buurt draagt ongetwijfeld bij tot meer welzijn. Een fijne buurt betekent voor iedereen iets anders: van elkaar gerust laten tot elkaar nu en dan ontmoeten en een handje helpen indien het nodig is. Daartussen liggen nog heel veel andere mogelijkheden met eventueel een jaarlijkse straatbarbecue.

CD&V Diepenbeek zoekt jong talent

Wil jij meewerken aan het verbeteren van Diepenbeek als aangename woongemeente, neem dan zeker contact op met onze voorzitter:

Jos Leroi ([email protected] of +32 479 71 19 61)


 

Meer inwoners 2024

In 2023 groeide het aantal inwoners van Diepenbeek.