CD&V Diepenbeek zoekt jong talent

Publicatiedatum

Auteur

Edgard Vandebroek

Deel dit artikel

Wil jij meewerken aan het verbeteren van Diepenbeek als aangename woongemeente, neem dan zeker contact op met onze voorzitter:

Jos Leroi ([email protected] of +32 479 71 19 61)


 

Het CD&V bestuur van Diepenbeek focust zich op het scheppen van een aangename leefomgeving. Om dat te realiseren hebben we mensen nodig met ideeën, ervaring, kennis en met betrokkenen willen overleggen.

Ben je eerder praktisch ingesteld en wil je meewerken aan concrete opdrachten, dan ben je van onschatbare waarde bij het organiseren van evenementen, het beheren van sociale media en het uitwerken van publicaties.

Verder in dit nieuwsbericht:

 • Een mooi parcours verderzetten.
 • De partij biedt kansen.
 • Worden we gestuurd door de nationale tsjeven?
 • Vaak hoor je: "Als bestuurder heb je toch niets te zeggen."
 • Het is gênant dat mensen weten dat je actief bent binnen een partij.
 • Mocht je verkozen geraken ... .
 • Hoe werken we?

Een mooi parcours verderzetten

Hier zijn enkele projecten waar CD&V Diepenbeek terecht trots op is, als bewijs van onze toewijding en ons harde werken:

 • Dankzij een doordachte financiële planning konden we aanzienlijk investeren in infrastructuur en tegelijkertijd schulden afbouwen. De volgende ploeg kan met een goed gevulde pot van start gaan.
 • De herinrichting van de begraafplaats was een noodzaak. Met respect voor gevoeligheden en de historische waarde van grafstenen is de uitvoering van een haalbaar plan gestart.
 • We hebben actief deelgenomen aan het participatietraject om de verkeerscirculatie in het centrum te verbeteren.
 • Diverse maatregelen werden genomen om het hemelwaterbeheer te optimaliseren en overstromingen in woongebieden te voorkomen.
 • Last but not least, we hebben gewerkt aan het verbeteren van het fietsnetwerk. Na grondig onderzoek van zwakke plekken in de fietsroutes tussen wooncentra zijn onlangs nieuwe fietsstroken aangelegd.

We zijn op zoek naar de input van jongeren om beter te begrijpen hoe zij en jonge ouders, het lokale beleid zien, want er is nog genoeg te doen.

 • Het Marktplein kan beter worden ingericht om parkeren, vergroening, horeca en ruimte voor evenementen op een harmonieuzere manier te combineren. We werden geïnspireerd door de gezellige pleintjes in andere steden.
 • De procedures van overheden en nutsvoorzieningen worden steeds complexer. We willen mensen, die daar moeite mee hebben, beter helpen.
 • Er zijn klachten over jeugdlokalen in het centrum en alhoewel we denken aan alternatieve locaties, nemen we geen stappen zonder de jeugdbewegingen daarbij te betrekken.
 • Op het gebied van duurzaamheid zijn al diverse stappen gezet. In de toekomst moeten we daaraan verder werken. 
 • Het nieuwe decreet plaatst de buitenschoolse kinderopvang onder druk. We willen deze kwestie grondig aanpakken.

De partij biedt kansen

Als gewoon bestuurslid heb je allerlei mogelijkheden om je stempel te drukken. Je kan je eventueel ook kandidaat stellen voor de rol van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester of communicatieverantwoordelijke. 

De partij wordt gevraagd om een vertegenwoordiging op te nemen in bijvoorbeeld adviesraden of gemeentelijke organisaties. Als jouw interesse daar ligt, kan je je hiervoor kandidaat stellen. 

Als bestuurder heb je ook een stem in de samenstelling van het partijprogramma voor de verkiezingen. Als we na de verkiezingen deel uitmaken van de meerderheid, wordt het bestuursakkoord uitvoerig besproken, zodat alle aanwezige bestuurders hun input kunnen geven.

Bestuurders kiezen de voorzitter en in de aanloop naar de verkiezingen de lijsttrekker. In die periode wordt ook een lijstvormingscomité samengesteld uit en door bestuurders.

Uiteraard rekenen we op de hulp van bestuursleden bij de organisatie van evenementen en bij de campagne.

Worden we gestuurd door de nationale tsjeven?

Inhoudelijk zeker niet, wij behandelen de onderwerpen volledig autonoom, alleen de mening van de mensen rond de tafel telt.
Uiteraard laten we ons inspireren door de visie van CD&V op mens en samenleving, nog veel meer door goede voorbeelden van onze collega’s in andere gemeenten.

Vaak hoor je: “Als bestuurder heb je toch niets te zeggen.”

De indruk bestaat wellicht dat een bestuurder weinig te zeggen heeft wanneer je de gang van zaken in de gemeenteraad observeert.

Echter, vooraleer plannen en nieuwe maatregelen op de agenda van de gemeenteraad belanden, doorlopen ze een uitgebreid proces waarbij diverse mensen betrokken zijn. Primair zijn het de eigen diensten en experts van de gemeente die hun bijdrage leveren. Regelmatig wordt ook de expertise van externe specialisten ingeschakeld. Bovendien krijgen ook de verschillende partijen de gelegenheid om zich in te werken en hun ideeën en standpunten naar voren te brengen.

Bij belangrijke dossiers presenteren de schepenen het probleem of voorstel. Ze verstrekken aanvullende informatie over de achterliggende regelgeving, de procedure, de kosten, rapporten en ontvangen adviezen. Dan volgt een open discussie waarbij elke aanwezige de kans krijgt om opmerkingen te maken of alternatieven voor te stellen. De schepenen en mandatarissen nemen deze opmerkingen en alternatieven mee naar het college van schepenen en burgemeester, evenals naar het meerderheidsoverleg.

Alle bestuursleden kunnen bevestigen dat ze de mogelijkheid hebben om hun bedenkingen en voorstellen in te brengen en dat de mandatarissen deze bemerkingen serieus nemen.

Het is vervelend dat mensen weten dat je actief bent in een partij.

Je aansluiten bij een partij is inderdaad kleur bekennen. De ervaring leert dat je jammer genoeg zelden wordt aangesproken op je engagement in de partij. Nochtans is het belangrijk dat je gekend staat als iemand met goede ideeën. Dat de burgemeester en de schepenen al wel eens kritiek krijgen, staat buiten kijf; de gewone man in de straat ziet hen als persoonlijk verantwoordelijken voor de uitvoering van de maatregelen of projecten. Gewone raadsleden en zeker bestuurders van de partijen worden haast nooit in het vizier genomen. Trouwens, waarom zou je moeten nagekeken worden omdat je je constructief inzet voor het oplossen van publieke vraagstukken?

Mocht je verkozen geraken…

Als raadslid heb je toegang tot de dossiers en neem je deel aan de stemmingen in de gemeenteraad.
Ben je raadslid van de coalitie, dan word je ook uitgenodigd op het meerderheidsoverleg waar alle leden van de coalitie hun standpunten op elkaar afstemmen.

We hebben ook een vertegenwoordiging in het Bijzonder Comité van Sociale Zaken. (OCMW)

De ambitie van sommige mensen is het mandaat van schepen of zelfs het burgemeesterschap. Mocht dit je persoonlijk doel zijn, neem dan zeker contact met ons. Zelfs dat is niet uitgesloten.

Hoe werken we?

Wij vergaderen maandelijks ongeveer 2 uur. Waarover overleggen we dan?

 • over praktische zaken zoals de organisatie van evenementen;
 • over positionering en standpunten;
 • over de dossiers die op de gemeenteraad gaan komen;
 • over plannen, maatregelen, verbeterpunten omtrent diverse beleidsaspecten.

  Meestal vertrekken we van vragen of signalen van inwoners, maar ook van grotere organisaties, die binnen de bevoegdheden van de gemeente vallen.

  Welke beleidsdomeinen komen aan bod?
  • veiligheid, mobiliteit
  • grote geplande openbare werken
  • het financieel beheer
  • ruimtelijke ordening
  • ondersteuning van jeugdbewegingen, sportclubs en verenigingen
  • ondersteuning van de wijkwerking
  • welzijnszorg
  • milieubeheer: recyclage, hernieuwbare energie, vergroening
  • ruimte voor ondernemers en lokale economie

Naar de volgende verkiezingen zijn er mandaten beschikbaar en we willen jonge mensen steunen.
Wil jij meewerken aan het verbeteren van Diepenbeek als kwaliteitsvolle woongemeente, neem dan zeker contact op met onze voorzitter:

Jos Leroi ([email protected] of +32 479 71 19 61)

Nieuws Diepenbeek

Steun aan buurtcomités

Ondersteuning buurtcomités

Wonen in een fijne buurt draagt ongetwijfeld bij tot meer welzijn. Een fijne buurt betekent voor iedereen iets anders: van elkaar gerust laten tot elkaar nu en dan ontmoeten en een handje helpen indien het nodig is. Daartussen liggen nog heel veel andere mogelijkheden met eventueel een jaarlijkse straatbarbecue.

Meer inwoners 2024

In 2023 groeide het aantal inwoners van Diepenbeek.