Vertrouwen in de politiek

Publicatiedatum

Auteur

Jos Leroi

Deel dit artikel

Aan politiek doen is vandaag de dag geen gemakkelijk gegeven in een samenleving die zich kritisch opstelt. De kritiek is vaak terecht omdat veel mensen het vertrouwen in de politiek verliezen. Schandalen en mogelijke corruptie komen alsmaar meer in het nieuws en ook het gebrek aan openheid en toenemend extremisme zijn voeding voor verdeeldheid en teleurstelling onder de mensen. 

Ik voel me soms een eenzaat omdat ik erbij momenten ervanuit ga dat ik hetzelfde etiket opgeplakt krijg. Wanneer je de perceptie tegen hebt, is het moeilijk om het tegendeel aan te tonen, maar ik kan de mensen grotendeels begrijpen in hun oordeel. In mijn aanpak toon ik in eerste instantie begrip voor iemands mening en standpunt. Luisteren naar de mensen is de eerste stap. Eender welk probleem dat wordt aangekaart, behandel ik als een ernstige vraag want anders zou de melder het niet aangekaart hebben. Als politieker moet ik het helikopterzicht bewaren en het probleem plaatsen in de bredere context. 

Vaak komen probleemstellingen voort uit het ongemak van de burger en situeert het probleem zich soms in de details. Als beleidsmaker zoek je dan naar een oplossing, in de eerste plaats naar een structurele oplossing, die een grote groep aanbelangt en indien nodig naar een éénmalige oplossing indien het voor een individu geldt. De aangereikte oplossingen moeten passen in de op dat moment geldende voorschriften en waarvoor we als gemeentebestuur bevoegd zijn. Als beleidsmaker probeer ik de reden van een beslissing te verantwoorden: Waarom werd die beslissing genomen? Hoe gaan we het probleem aanpakken? Duidelijkheid brengen is heel belangrijk. Helaas staan niet alle mensen open voor een gegronde argumentatie van een beslissing. Er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen!  

Het is aan de politiek om correct en integer voort te werken en de objectiviteit te bewaren. Toen ik aangesteld werd als schepen in de gemeente Diepenbeek, nu bijna 11 jaar geleden, feliciteerde toenmalig minister Jo Vandeurzen me met de volgende raad: ”Jos, denk eraan. Je zit nu in de politiek om beleid te voeren die ten goede komt van alle inwoners van Diepenbeek. Schepen zijn is niet enkel een titel. In de politiek zit je niet om de populaire gast uit te hangen!”. Ik wil maar aangeven dat er ook politiekers zijn die het goed menen, die hun verantwoordelijkheden en taken ernstig nemen.

Hierbij wil ik niet zeggen dat alle beslissingen die het gemeentebestuur neemt per definitie altijd de beste beslissingen zijn. Alles kan altijd beter. Een beleidsbeslissing wordt in principe genomen met de informatie die op dat moment voorhanden is. De samenleving evolueert snel en de informatie verandert mee, waardoor een eerdere beslissing onlogisch kan worden. Elke beslissing heeft zijn consequenties. De keerzijde is soms de extra inspanning die van de inwoners wordt gevraagd. 

Iedereen mag zijn mening geven over een beleidsbeslissing, graag wil ik daarover met eenieder in gesprek gaan.

 

Jos Leroi
1 ste Schepen

Nieuws Diepenbeek

CD&V Diepenbeek zoekt jong talent

Wil jij meewerken aan het verbeteren van Diepenbeek als aangename woongemeente, neem dan zeker contact op met onze voorzitter:

Jos Leroi ([email protected] of +32 479 71 19 61)


 

Meer inwoners 2024

In 2023 groeide het aantal inwoners van Diepenbeek.


Burgerparticipatie heeft impact

Meerdere burgerparticipatietrajecten in Diepenbeek leiden tot kwaliteitsvolle adviezen. 

Alle belanghebbenden werden betrokken in het breed participatietraject. Het gemeentebestuur stemde met een meerderheid in met de proefopstelling.

CD&V had een eigen plan en staat tegelijk positief tegenover de burgerparticipatie.