Meerderheid Pepingen manipuleert afvalcijfers ten koste van ondersteuning scholen

Publicatiedatum

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Intradura werd opgericht om door middel van het schaalvoordeel de kosten voor afvalinzameling en -verwerking te laten dalen. Ze moeten voor de gemeenten de afvalinzameling zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Het ziet er momenteel meer en meer naar uit dat het enige doel van Intradura en de gemeente Pepingen is om het aantal kg gesorteerd afval dat het per inwoner inzamelt zo laag mogelijk te krijgen. Dit doen ze niet zozeer door het beperken van de afvalberg maar door het beperken van het afval dat door Intradura zelf opgehaald wordt. Waar de inwoners met hun afval terecht kunnen, blijkt niet de eerste zorg te zijn. 

Afschaffing afvalophaling scholen

“Zo stellen we vast dat de gemeentelijke tussenkomst voor de afvalophaling van de scholen is afgeschaft. In het verleden werkte de gemeente samen met de scholen bij het reduceren en sorteren van afval. De scholen konden gratis zakken bekomen bij de gemeente. De leerkrachten leerden de kinderen via afvalstraatjes hoe sorteren moet, hoe zij hun afval konden beperken. De grote afvalzakken werden meegegeven met de reguliere ophaalrondes. Maar spijtig genoeg gaat het bestuur van Pepingen mee in het verhaal van Intradura om het aantal kg gesorteerd afval per inwoner zo laag mogelijk te krijgen. Om dit doel te bereiken zijn alle middelen blijkbaar goed en blijft dit een rode draad in het gemeentelijk afvalbeleid”, geeft CD&V raadslid Andre De Roubaix aan.

Scholen betalen privé ophaalbedrijf

“Er is geen ophaling meer van restafval aan de Pepingse scholen door Intradura. Om ervoor te zorgen dat het gesorteerde afval van de scholen niet meer in de cijfers van Intradura terecht komt, worden de scholen vanaf nu verplicht om een privé bedrijf aan te stellen en te betalen voor het ophalen van afval. De scholen betalen hiervoor 2.500 euro op jaarbasis. Nu gaat LVB/OpenVld nog een stap verder. Het aantal zakken voor de scholen en het Orthopedagogisch centrum Terloo worden nu gelimiteerd. Kan het echt niet dat een deeltje van de gemeentebelasting die door ouders betaald wordt als ondersteuning naar de afvalproblematiek in de scholen gaat? Waarom werken de gemeente en Intradura niet samen om de scholen afvalarm te maken? Het toppunt is dat LVB/OpenVld Pepingen binnenkort nog gaat pronken met betere afvalcijfers! Onze fractie kan met deze aanpak absoluut niet akkoord gaan. Daarom keurden we, samen met de andere oppositiefracties, de beperking van vuilzakken voor scholen en Huize Terloo niet goed”, besluit cd&v Pepingen.

Nieuws uit Pepingen

“Geen zomersnoei op meidoornhagen om onze lokale fruitteelt te beschermen!”

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van april 2024 heeft het schepencollege een voorstel ingediend om jaarlijks tijdens de zomermaanden onderhoud aan de meidoornhagen uit te voeren. Dit baart cd&v Pepingen zorgen gezien de meidoorn een waardplant is voor bacterievuur dat een ernstige bedreiging vormt voor onze lokale fruitteelt.

Sterretjesweide in Pepingen na 5 jaar eindelijk in gebruik

In december 2018 werd op initiatief van Peter Van Cutsem de eerste sterretjesweide van de gemeente ingericht op het kerkhof van Pepingen. Helaas bleef deze plek vijf jaar lang ongebruikt vanwege administratieve belemmeringen. Dankzij de vastberaden inspanningen van cd&v is de troostplek nu eindelijk beschikbaar voor gebruik.

Pepingen keurt afgezwakte cd&v motie voor jonge landbouwers goed

cd&v diende op de gemeenteraad van maart 2024 een motie in om de bekommernissen van de jonge landbouwers te ondersteunen. Zo werden de afspraken tussen de Vlaamse Regering en de landbouworganisaties onderschreven en we stelden ook voor om deze engagementen ook lokaal over te nemen.