Artikels met het label: "afval"

Meerderheid Pepingen manipuleert afvalcijfers ten koste van ondersteuning scholen

Intradura werd opgericht om door middel van het schaalvoordeel de kosten voor afvalinzameling en -verwerking te laten dalen. Ze moeten voor de gemeenten de afvalinzameling zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Het ziet er momenteel meer en meer naar uit dat het enige doel van Intradura en de gemeente Pepingen is om het aantal kg gesorteerd afval dat het per inwoner inzamelt zo laag mogelijk te krijgen. Dit doen ze niet zozeer door het beperken van de afvalberg maar door het beperken van het afval dat door Intradura zelf opgehaald wordt. Waar de inwoners met hun afval terecht kunnen, blijkt niet de eerste zorg te zijn. 

Geen eerste afvalstraat in Pepingen, meerderheid verwerpt gezamenlijk voorstel van de oppositie

Tijdens de gemeenteraad van 30 mei 2023 stelden de fracties cd&v, DVP en N-VA gezamenlijk voor om bij de lopende riolerings- en wegeniswerken de bovengrondse glasbol in de Molenhofstraat in Heikruis te vervangen door een ondergrondse afvalstraat. De LVB/OpenVld stemde tegen het constructieve voorstel van de oppositie.