CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald. 

Zebrapaden bijschilderen aub!

Bij de aansluiting van de IJzermaalberg met de Pronkenbergstraat is een nieuw zebrapad aangelegd. Dat zal de verkeersveiligheid voor voetgangers ten goede komen. Zo’n nieuw geschilderd zebrapad heeft het voordeel dat het goed opvalt, zowel voor voetgangers als voor automobilisten. 

Nieuwe randparking op site vredegerecht

Er komt een nieuwe randparking in het centrum van Kontich, met name op de site van het vredegerecht en het postkantoor op de hoek van de Duffelsesteenweg met de Mechelsesteenweg. Daartoe heeft de gemeenteraad op maandag 20 november een voorlopig onteigeningsbesluit goedgekeurd. Ook CD&V heeft dit besluit mee goedgekeurd. Het moet immers bijdragen tot het weren van het autoverkeer uit de winkelstraten en het autovrij maken van het Gemeenteplein en het Sint-Jansplein. Tegelijk gaf CD&V-fractieleider Marc Van den Brande ook een waarschuwing: Wij zijn akkoord met de aanleg van een parking maar zijn niet akkoord met een nieuwbouw op de site of een uitbreiding van de winkelzone. 

Geen parkeerschijf op zaterdag aan station

De blauwe zone in de buurt van het station zou enkel op weekdagen van kracht moeten zijn. Dat stelde CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van maandag 20 november. Deze blauwe zone is immers in de eerste plaats bedoeld om de parkeerhinder van pendelaars te beperken. En in het weekend zijn deze er niet. Door de beperking tot de weekdagen kunnen de buurtbewoners zonder enig probleem bezoek ontvangen tijdens het weekeinde. 

Kontich scoort slecht inzake sociale woningbouw

De gemeente Kontich scoort zeer slecht inzake de aanwezigheid van sociale woningen. Kontich heeft slechts een sociaal huuraanbod van 2,78 procent. De Vlaamse overheid legt de lat op 9 procent. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg op de jongste gemeenteraad wat het schepencollege van plan is om hieraan te doen. Het antwoord was weinig concreet. 

Carpoolparking wordt toegankelijk voor fietsers en voetgangers

De carpoolparking aan de E19 wordt toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Dat beloofde schepen Willem Wevers in antwoord op een vraag van CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de jongste gemeenteraad. CD&V is hierover ten zeerste verheugd. De partij ijvert reeds lang voor deze zaak. 

CD&V vraagt langere openingsuren voor zwembad

Sinds 30 januari is het gemeentelijk zwembad opnieuw geopend. Tegelijk werden de openingsuren aangepast. Daardoor wordt het voor een inwoner van Kontich zeer moeilijk om in de loop van een schoolweek nog te gaan zwemmen. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg tijdens de gemeenteraad van 13 februari langere openingsuren. 

Nieuwe trajectcontroles

De gemeente zal GAS-boetes uitschrijven voor snelheidsovertredingen op plaatsen waar je maar 30 of 50 km/uur mag rijden. Daarvoor zal ze een ‘pilootproject’ ontwikkelen waarbij ze in de Ferd. Maesstraat en in de Holle Weg en de Kapelstraat een trajectcontrole installeert. Snelheidsovertreders gaan dus op de bon.

Bestuur schuift uitvoering klimaatplan door naar volgende legislatuur

Het huidig schepencollege legt een mooi klimaatplan voor maar er ontbreken echte concrete initiatieven Dit betekent dat de uitvoering wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Daarom heeft CD&V zich onthouden bij de stemming over het klimaatplan tijdens de gemeenteraad van 19 september 2022.

Zonnedak stap dichterbij

De gemeenteraad heeft op 19 september 2022 ingestemd met de vernieuwing van het dak van de kerk van Kontich-Kazerne. De CD&V heeft dit dossier mee goedgekeurd. Te meer omdat schepen Wim Claes meedeelde dat er contacten zijn met de coöperatieve vennootschap Zuidtrant om na te gaan of er zonnepanelen op het dak te plaatsen.