Geen parkeerschijf op zaterdag aan station

Publicatiedatum

Auteur

Walter Aertsens

Deel dit artikel

De blauwe zone in de buurt van het station zou enkel op weekdagen van kracht moeten zijn. Dat stelde CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van maandag 20 november. Deze blauwe zone is immers in de eerste plaats bedoeld om de parkeerhinder van pendelaars te beperken. En in het weekend zijn deze er niet. Door de beperking tot de weekdagen kunnen de buurtbewoners zonder enig probleem bezoek ontvangen tijdens het weekeinde. 

Op 27 november starten de werken voor de heraanleg van het stationsplein. Gelijktijdig wordt er in de buurt een blauwe zone ingevoerd. Daardoor kan men enkel parkeren met een parkeerschijf. Hierdoor wordt de parkeertijd beperkt tot twee uur. De verplichting geldt van 9 tot 18 uur van maandag tot en met zaterdag. Deze regels zijn gelijkaardig aan deze die van toepassing zijn voor de blauwe zone in het centrum van de gemeente. Voor CD&V dient er een onderscheid gemaakt te worden. In het centrum is het logisch dat de blauwe zone geldt op zaterdag omdat het hier een winkelcentrum betreft. Dit is niet het geval voor het stationsplein. Omdat voornamelijk de pendelaars zorgen voor parkeeroverlast zou hier de blauwe zone enkel op weekdagen van kracht moeten zijn. 

Schepen voor mobiliteit Willem Wevers wens echter een uniformiteit in de regelgeving. Dus blijft de parkeerschijf ook op zaterdag verplicht. De schepen zal wel de invoering van nabij opvolgen. Mocht er een grote vraag van de buurtbewoners komen, kan de regeling alsnog worden aangepast. 

Nieuws

CD&V betreurt wijze van invoeren trajectcontrole

Op 1 juni worden een aantal trajectcontroles in Kontich actief. In de Altena-wijk gebeurt dit met de nodige commotie omdat de inwoners een brief in de bus ontvingen waardoor in een aantal straten plots enkelrichting worden. Van overleg of inspraak was er geen sprake. CD&V-Kontich-Waarloos betreurt deze gang van zaken omdat dit het maatschappelijke draagvlak voor de verkeersveiligheid ondermijnt.

Parkeerverbod op zondag bij lokalen chiro

Er komt een parkeerverbod op zondag tussen 14 en 17 uur voor de lokalen van de chiro in Kontich-Kazerne. Het voorstel terzake zal door schepen Willem Wevers op de agenda geplaatst worden van het komende schepencollege. De schepen zei dit als antwoord op een mondelinge vraag van CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van 21 mei.

CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald.