Nieuwe trajectcontroles

Publicatiedatum

Auteur

Walter Aertsens

Deel dit artikel

De gemeente zal GAS-boetes uitschrijven voor snelheidsovertredingen op plaatsen waar je maar 30 of 50 km/uur mag rijden. Daarvoor zal ze een ‘pilootproject’ ontwikkelen waarbij ze in de Ferd. Maesstraat en in de Holle Weg en de Kapelstraat een trajectcontrole installeert. Snelheidsovertreders gaan dus op de bon.

CD&V is voorstander van een correcte snelheidshandhaving: verkeersveiligheid is terecht een prioriteit. In de gemeenteraad van 21 november 2022 vroeg fractieleider Marc Van den Brande wel om wat meer uitleg over de kostprijs en de effectiviteit van trajectcontrole in dit experimenteel stadium. Herinner je dat het jaren heeft geduurd vooraleer de trajectcontrole op de E17 in Gentbrugge effectief werkte. Het ging daar dan nog om een eenvoudig traject. Vraag is dus of trajectcontrole in een ingewikkelde verkeerssituatie zoals een dorpskern, met verschillende zijstraten, effectief kan werken.

Het is tevens de vraag of dit de goedkoopste oplossing is. Marc vroeg zich dan ook af of enkele flitscamera’s op dezelfde plaatsen niet veel goedkoper zouden zijn. De burgemeester kon nog geen nauwkeurige cijfers geven. Het gaat volgens de burgemeester om een proefproject, beperkt tot deze twee trajecten. Het is inderdaad mogelijk om via andere straten toch nog de trajectcontrole te ontlopen. Maar in de meest uitgebreide versie beoogt men een ‘schild’ voor de hele dorpskern. Onderzoek wijst uit dat dit op termijn het meest duurzame effect heeft. In de tussentijd zal de politie ook gebruik maken van mobiele flitspalen.

Nieuws

CD&V betreurt wijze van invoeren trajectcontrole

Op 1 juni worden een aantal trajectcontroles in Kontich actief. In de Altena-wijk gebeurt dit met de nodige commotie omdat de inwoners een brief in de bus ontvingen waardoor in een aantal straten plots enkelrichting worden. Van overleg of inspraak was er geen sprake. CD&V-Kontich-Waarloos betreurt deze gang van zaken omdat dit het maatschappelijke draagvlak voor de verkeersveiligheid ondermijnt.

Parkeerverbod op zondag bij lokalen chiro

Er komt een parkeerverbod op zondag tussen 14 en 17 uur voor de lokalen van de chiro in Kontich-Kazerne. Het voorstel terzake zal door schepen Willem Wevers op de agenda geplaatst worden van het komende schepencollege. De schepen zei dit als antwoord op een mondelinge vraag van CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van 21 mei.

CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald.