Bestuur schuift uitvoering klimaatplan door naar volgende legislatuur

Publicatiedatum

Auteur

Walter Aertsens

Deel dit artikel

Het huidig schepencollege legt een mooi klimaatplan voor maar er ontbreken echte concrete initiatieven Dit betekent dat de uitvoering wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Daarom heeft CD&V zich onthouden bij de stemming over het klimaatplan tijdens de gemeenteraad van 19 september 2022.

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande haalde een concreet voorstel aan. In het klimaatplan staat dat er tegen 2030 zo’n 50 collectieve renovaties per 1.000 inwoners moet worden doorgevoerd. Dit betekent dat in Kontich méér dan 1.000 collectieve renovaties tegen 2030 moeten worden gerealiseerd. In het klimaatplan staat echter geen enkele maatregel die moet leiden tot uitvoering van zo'n collectieve renovatie. Dus alle noodzakelijke renovaties moeten door het volgende schepencollege worden gerealiseerd. Dit is een hopeloze opdracht, aldus Marc Van den Brande.

Schepen Wim Claes antwoordde dat de meerderheid de doelstelling van de Vlaamse regering heeft overgenomen. De schepen gaf toe niet te weten hoe hij dit moet realiseren. Van daar dat enkel de doelstelling is opgenomen zonder enige maatregel. Zijn collega-schepen Karel Van Elshocht nuanceerde dit door te steleln dat het om een doelstelling gaat waarbij de meerderheid wel degelijk de intentie heeft deze te realisere

Nieuws

CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald. 

Zebrapaden bijschilderen aub!

Bij de aansluiting van de IJzermaalberg met de Pronkenbergstraat is een nieuw zebrapad aangelegd. Dat zal de verkeersveiligheid voor voetgangers ten goede komen. Zo’n nieuw geschilderd zebrapad heeft het voordeel dat het goed opvalt, zowel voor voetgangers als voor automobilisten. 

Nieuwe randparking op site vredegerecht

Er komt een nieuwe randparking in het centrum van Kontich, met name op de site van het vredegerecht en het postkantoor op de hoek van de Duffelsesteenweg met de Mechelsesteenweg. Daartoe heeft de gemeenteraad op maandag 20 november een voorlopig onteigeningsbesluit goedgekeurd. Ook CD&V heeft dit besluit mee goedgekeurd. Het moet immers bijdragen tot het weren van het autoverkeer uit de winkelstraten en het autovrij maken van het Gemeenteplein en het Sint-Jansplein. Tegelijk gaf CD&V-fractieleider Marc Van den Brande ook een waarschuwing: Wij zijn akkoord met de aanleg van een parking maar zijn niet akkoord met een nieuwbouw op de site of een uitbreiding van de winkelzone.