Kontich scoort slecht inzake sociale woningbouw

Publicatiedatum

Auteur

Walter Aertsens

Deel dit artikel

De gemeente Kontich scoort zeer slecht inzake de aanwezigheid van sociale woningen. Kontich heeft slechts een sociaal huuraanbod van 2,78 procent. De Vlaamse overheid legt de lat op 9 procent. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg op de jongste gemeenteraad wat het schepencollege van plan is om hieraan te doen. Het antwoord was weinig concreet. 

Het Vlaams agentschap "Wonen in Vlaanderen" bracht recent nieuwe cijfers uit over het aantal sociale woningen in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat slechts 41 van de 300 Vlaamse gemeenten meer dan 9 procent sociale huurwoningen heeft. Volgens het Bindend Sociaal Objectief dienen gemeenten met minder dan 9 procent sociale woningen bijkomende actie te ondernemen. Er is immers een grote nood aan sociale woningen. Meer dan 182.436 kandidaat-huurders staan immers op een wachtlijst. 

Reden genoeg voor CD&V-fractieleider Marc Van den Brande om eens te gaan kijken hoe Kontich het doet. En dat blijkt niet echt goed te zijn. Kontich bengelt helemaal aan het staartje. En ook onze buurgemeenten doen het allemaal beter. Duffel heeft 9,7 procent sociale woningen, Lint 6,3 procent en Edegem 3,7. Wat is de gemeente van plan om dit cijfer te verbeteren, zo vroeg Van den Brande.

Schepen Vanbaeden bracht niet veel hoop. De stand van zaken zal op één van de volgende commissievergaderingen worden toegelicht. Het agentschap "Wonen in Vlaanderen" zal de gemeente begeleiden om bijkomende initiatieven te nemen. De gemeente beschikt zelf niet over bouwgrond. Dus moet ze hopen op initiatieven van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Ook kan gezorgd worden dat er in nieuwe verkavelingen ruimte komt voor sociale woningen. Maar echt concrete plannen zijn er niet. 

Nieuws

CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald. 

Zebrapaden bijschilderen aub!

Bij de aansluiting van de IJzermaalberg met de Pronkenbergstraat is een nieuw zebrapad aangelegd. Dat zal de verkeersveiligheid voor voetgangers ten goede komen. Zo’n nieuw geschilderd zebrapad heeft het voordeel dat het goed opvalt, zowel voor voetgangers als voor automobilisten. 

Nieuwe randparking op site vredegerecht

Er komt een nieuwe randparking in het centrum van Kontich, met name op de site van het vredegerecht en het postkantoor op de hoek van de Duffelsesteenweg met de Mechelsesteenweg. Daartoe heeft de gemeenteraad op maandag 20 november een voorlopig onteigeningsbesluit goedgekeurd. Ook CD&V heeft dit besluit mee goedgekeurd. Het moet immers bijdragen tot het weren van het autoverkeer uit de winkelstraten en het autovrij maken van het Gemeenteplein en het Sint-Jansplein. Tegelijk gaf CD&V-fractieleider Marc Van den Brande ook een waarschuwing: Wij zijn akkoord met de aanleg van een parking maar zijn niet akkoord met een nieuwbouw op de site of een uitbreiding van de winkelzone.